csČeština
Navigation

Andreas Schweigl (1735 Brno – 1812 Brno)

Byl synem brněnského sochaře Antona Schweigla (1695 – 1761). Andreas Schweigl byl patrně nejvýznamnějším moravským barokním sochařem druhé poloviny 18. století. Vytvořil sochy pro přibližně stovku kostelů na Moravě, ale i v Rakousku, Polsku a Čechách a další díla pro interiéry zámků i venkovní prostranství. V 18. století se ve střední Evropě začínaly rozvíjet akademie výtvarných umění, které umělcům kromě řemeslného školení přinesly i vyšší umělecké vzdělání. Andreas Schweigl založil soukromou akademii. Brno se tak už v 18. století s vlastní výtvarnou akademií mohlo zařadit mezi města jako Vídeň, Mnichov, Praha. Existence brněnské akademie ale stála pouze na Schweiglově výjimečné osobnosti, a tak po jeho úmrtí zanikla a Brno si na svou vysokou výtvarnou školu muselo počkat až do založení Fakulty výtvarných umění v roce 1993. Schweigl se stal také autorem prvního odborného soupisu uměleckých památek na Moravě.

 

Andreas Schweigl

Sv. Jan Evangelista

  1. léta 18. století, zlacené lipové dřevo

Sv. Jan Evangelista patřil mezi Kristu nejbližší apoštoly. Při Ukřižování ho Ježíš pověřil, aby se do budoucna staral o Pannu Marii. Po Zmrtvýchvstání Ježíš Kristus pronesl výrok, který někteří raní křesťané interpretovali tak, že sv. Jan nezemře a zůstane na zemi až do druhého příchodu Spasitele. Tuto představu zastávají některé křesťanské církve (Církev svatých Ježíše Krista posledních dní). Jako jediný z apoštolů nebyl sv. Jan umučen a Zlatá legenda Jacoba de Voragine líčí scénu, kdy sv. Jan odsloužil poslední mši, vykopal pro sebe v kostele hrob, který zalilo prudké světlo, a světec před očima věřících zmizel. Z knih Bible sv. Jan Evangelista napsal jedno evangelium, tři epištoly a Zjevení sv. Jana.

Sv. Jan Evangelista bývá zobrazován s vousy a jako jediný z apoštolů i bezvousý. Absence vousů původně symbolizovala trvalé mládí a v přeneseném významu nesmrtelnost. Mezi atributy sv. Jana patří kalich s hadem, který je připomínkou neúspěšné snahy pohanů světce otrávit. Méně častěji se objevuje kotel, který připomíná neúspěšný pokus císaře Domitiana uvařit apoštola v oleji, o němž pojednává Zlatá legenda. Obvyklým atributem sv. Jana je kniha, kterou drží Schweiglova socha v ruce. Kniha charakterizuje každého ze čtyř evangelistů. O jakého evangelistu se jedná, upřesňuje jedna ze čtyř okřídlených bytostí, o nichž mluví v Bibli prorok Ezechiel. Sv. Matouše doprovází anděl, sv. Marka okřídlený lev, sv. Lukáše okřídlený býk a sv. Jana orel. Torzo orla se nachází u nohou Schweiglovy figury.

Top