Edukační program pro SŠ k výstavě Druhá tvář Brna

od listopadu 2023

Do osudu čtyř malířů, kteří vyrůstali v okolí Křenové ulice v Brně, tehdy židovské a tovární čtvrti, zasáhly obě světové války. Jaké to asi bylo, muset narychlo opustit svůj ateliér jenom se skicákem a nevědět, že už se ke svým obrazům nikdy nevrátí? Ovlivňuje i dnes život umělců jejich víra či národnost? Prostřednictvím uměleckých děl a tvůrčích aktivit ve výstavě Druhá tvář Brna účastníci odhalují proměny konkrétních míst v Brně.

  • Cena: 70 Kč
  • Délka programu: 90 min

 

RVP:

Člověk a společnost / Umění a kultura / Multikulturní výchova / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Zavřít
Loading...