Život Elišky Rejčky v datech

1288

Eliška Rejčka se narodila jako Ryksa/Richenza 1. září 1288 na královském dvoře v Poznani. Její otec byl polský král Přemysl II. Velkopolský (1257 – 1296), z rodu Piastovců, matka Ryksa/Rixa Švédská (1265/1270 – před rokem 1292).

1292 - 1293

Nejpozději ve věku 4 let umírá Rykse matka a v roce 1293 se otec znovu ožení. Ryksa část svého dětství strávila v klášteře cisterciaček v Owińskách, kde byla abatyší její teta Anna.

1296 - 1299

Přemysl II. zahynul po přepadení na královském dvorci v Rogožni. Poručnictví se nad sirotkem Ryksou ujala její nevlastní matka, třetí Přemyslova žena Markéta Braniborská.

1300

Ryksa se vzhledem ke svému rodinnému vztahu k polskému trůnu ocitla v poli zájmu pražského dvora a je zasnoubena českému králi Václavu II.

1303

Richenza se vdala za krále Václava II., byla korunována a přijala jméno Alžběta/ Eliška. Přídomek Rejčka je zkomoleninou jejího původního jména.

1305

Elišce se narodila dcera Anežka. Za 6 dní po narození dcery král Václav II. umírá a Eliška Rejčka je v necelých 17 letech vdovou zaopatřenou věnem 20 tisíc hřiven stříbra.

1306

Českým králem se stal v říjnu 1306 Rudolf Habsburský, který se ve snaze podpořit své nároky na trůn oženil s vdovou Eliškou Rejčkou. Ta se tak podruhé stala českou královnou.

1307

V následujícím roce Rudolf Habsburský umírá. Dvojnásobné vdově Elišce Rejčce bylo přiznáno stejné věno jako v případě prvního vdovství.

1307 - 1308

Králem se stává Jindřich Korutanský, Eliška Rejčka se usazuje ve svých věnných městech ve východních Čechách, konkrétně v Hradci Králové, Zde si královna vdova vybudovala nákladný a reprezentativní dvůr.

1310

Jan Lucemburský si bere za ženu dceru Václava II. z prvního manželství Eliššku Přemyslovnu a stává se na úkor Jindřicha Korutanského českým králem. V době nástupu Jana na trůn se objevují první zmínky o Jindřichovi z Lipé jako o blízkém partnerovi Elišky Rejčky.

1315 - 1318

Proběhly politické boje mezi přívrženci krále a opozice. Vlivný a ambiciózní šlechtic Jindřich z Lipé se stává nepohodlným, je zatčen a uvězněn. Tento konflikt proti sobě postavil hradeckou královnu Elišku Rejčku, reprezentující stranu pana z Lipé a pražskou královnu Elišku Přemyslovnu, usilující o absolutní vládu svého muže v zemi. Konflikt je ukončen smírem, což pomohlo ke zlepšení vztahů mezi králem Janem a Eliškou Rejčkou.

1316

Eliška Rejčka domluvila prostřednictvím Jindřicha z Lipé bez vědomí a souhlasu královské rodiny sňatek své dcery princezny Anežky se slezským vévodou Jindřichem Javorským.

Po roce 1318

Eliška se vzdala za finanční náhradu svých věnných měst a přesídluje do Brna. Jindřich z Lipé přijal úřad moravského zemského hejtmana a tráví většinu času společně s Eliškou Rejčkou na Moravě.

1323

Eliška Rejčka zakládá na Starém Brně klášter cisterciaček Aula Sanctae Mariae. Jeho velikými donátory byli Jindřich z Lipé a král Jan Lucemburský.

1329

Umírá životní partner Elišky Jindřicha z Lipé. Její nezastíraný žal budil v jejím okolí údiv až pohoršení: „tolik plakala a bědovala, že to bylo všem, kteří viděli její nářek, k úžasu“.

1333

Na sklonku svého života vykonala Eliška Rejčka pouť do Porýní (Trevíru a Kolína), aby získala pro svůj klášter svaté relikvie

1335

Eliška Rejčka zemřela 18. října 1335. Je pohřbena na čestném místě před oltářem v klášterním chrám nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

1336/1377

Umírá jediná dcera Elišky Rejčky Anežka, její manželství s Jindřichem Javorským bylo bezdětné.
Zavřít
Loading...