Karl Truppe – Žena se škraboškou, 1921, olej na lepence

Ve společnosti imponující Karl Truppe se po svém válečnými událostmi způsobeném příchodu do Brna v roce 1917 hladce zapojil do zdejšího společenského a kulturního života. Byl nejen zručný malíř, ale i dobrý violoncellista. Rychle navázal kontakty na místní umělecké a kulturní spolky a účastnil se jejich akcí. Mezi spolkové akce patřily i maškarní plesy a zábavy, které se pořádaly v Německém domě i Künstlerhausu, dnešním Domě umění, kde je organizoval Mährischer Kunstverein. Podle vzpomínek Truppeho žaček malíř i v pozdním věku svou vysokou postavou a přirozenou autoritou imponoval ženám. Různé ženy mu také stály modelem pro četné akty, mytologické výjevy nebo žánrové portréty. Obraz Žena se škraboškou působí tak jako ohlas některého zábavního večera brněnských Němců, jehož se Truppe zúčastnil.

Truppe byl přesvědčený realista, který neměl zájem inspirovat se modernou. Oceňoval klasické renesanční a barokní malířství, které tlumočil publiku první poloviny 20. století soudobým výtvarným jazykem. S oblibou využíval temnosvit, což vedlo k tomu, že soudobí umělečtí kritici používali paralelu mezi Truppem a Rembrandtem. Temnosvitná řešení působila jako osobitý prvek autorovy tvorby. Truppe pracoval se svěžím pastózním malířským rukopisem. Ten společně se světelným a barevným aranžmá přispíval k tomu, že umělcovy obrazy nevytvářely dojem konzervativní zkostnatělosti, ale plnohodnotně se zapojily do proudu klasicky orientované meziválečné malby, která představovala alternativu k dominujícím moderním směrům.

Karl Truppe (1887 Ebenthal – 1959 Viktring)

Pocházel z Korutan. Absolvoval Akademii výtvarných umění, po jejímž dokončení dostal v roce 1914 Římskou cenu spojenou se stipendijním pobytem v Římě. Krátce nato byl odveden do první světové války, které se účastnil jako válečný malíř. V roce 1917 byl v rámci armády přeložen do Brna, kde se usadil, oženil a žil až do roku 1937. Integroval se do struktur moravskoněmeckých umělců, jimž konvenoval svou tradiční realistickou malbou, a stal výrazným představitelem meziválečné brněnské německé malby. V roce 1937 využil nabídku místa profesora na akademii v Drážďanech, kam odešel a nechal manželkou s rodinou v Brně. V Drážďanech, kde se oženil podruhé, zůstal do roku 1944. Tehdy se sám vrátil do rodných Korutan, kde už předtím trávil každé léto. V Klagenfurtu založil soukromou malířskou školu a potřetí se oženil se svou žačkou. Truppeho malířský styl odpovídal meziválečnému německému neoklasicismu. To z něj udělalo vyhledávaného autora oficiálních portrétů. Portrétoval tak různorodé osobnosti jako císař bl. Karel I., prezident Tomáš Garrigue Masaryk nebo Adolf Hitler.

Zavřít
Loading...