Anton Břenek – Vzdělání, fragment z pomníku Gustava Winterhollera, 1895, bronz

Gustav Moriz Winterholler (1833 – 1894) byl v letech 1880 – 1894 starostou města Brna, 1882 – 1894 poslancem Říšské rady a 1886 – 1894 poslancem Moravského zemského sněmu. Za jeho působení bylo postaveno Městské (dnes Mahenovo) divadlo, které se z jeho iniciativy stalo prvním divadlem s elektrickým osvětlením v Evropě. Stál u vzniku prvních mateřských škol v Brně i první obecné školy, kde se učilo česky. Výrazně se zasazoval i o řešení sociálních otázek dělnických vrstev. Těšil se proto v Brně obecné popularitě mezi vyššími i nižšími třídami. Opakovaně, až do své smrti, byl volen starostou i poslancem.

Už brzy po Winterhollerově úmrtí začala probíhat veřejná sbírka na stavbu pomníku oblíbeného starosty. Za necelý půlrok se v ní vybralo 17 000 zlatých. Vytvořením pomníku byl pověřen brněnský rodák Anton Brenek, který se jako sochař výrazně prosadil ve Vídni. Pomník pojal velkorysým způsobem ve stylu monumentálních pomníků na vídeňské Ringstrasse. To odpovídalo ambiciózní brněnské urbanistické kompozici, kdy město nechalo budovat působivé pomníky i na své okružní třídě, především na Kolišti. Středem Winterhollerova pomníku se stala vertikální osa, na jejímž vrcholu byla usazena starostova kamenná busta v nadživotní velikosti. Spočívala na kvadratickém sloupu. Na úpatí sloupu, na vyvýšeném soklu schodu se nacházelo bronzové sousoší s okřídlenou ženskou alegorickou postavou symbolizující vzdělání a dítětem, které k ní vztahovalo ruce. Tuto vertikálu horizontálně vyvažovala balustráda zakončená po obou stranách kamennými vázami s okrasnými rostlinami. Monumentální pomník dosahoval výše asi pěti metrů a šíře přibližně deseti metrů. Zvolené téma jednoduchým a jasným způsobem ukazovalo na Wintehollerovy zásluhy v oblasti dětského školství.

Pomník stál na Kolišti v prostoru u dnešní tramvajové tratě mezi Janáčkovým divadlem a Pomníkem rudoarmějce. Byla vytvořena ještě zmenšená bronzová kopie pomníku a umístěna do foyer Městského divadla, o jehož vybudování a elektrifikaci se starosta zasloužil. Pomník na Kolišti byl po vzniku Československa, na začátku roku 1919, vandalsky poničen a rozbit na fragmenty. V roce 1939 došlo z dochovaných fragmentů k jeho rekonstrukci na jiném místě Koliště. Tam byl v roce 1945 znovu zničen a na jeho místě postaven Pomník rudoarmějce. Alegorická postava vzdělání je dnes jediným známým dochovaným fragmentem pomníku.

Anton Břenek (1848 Brno – 1908 Baden bei Wien)

Patrně nejvýznamnější moravský sochař vrcholného historismu, tzv. epochy Ringstrasse (česky okružní třídy). Byl synem brněnského sochaře Josefa Breneka. Studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění u profesora Caspara Zumbusche, kterému pomáhal při práci na Pomníku císařovny Marie Terezie mezi Uměleckohistorickým a Přírodovědným muzeem ve Vídni. Tímto dílem se Brenek inspiroval při tvorbě brněnského Pomníku císaře Josefa II., který stával na dnešním Moravském náměstí. Pro brněnský park Koliště vytvořil také Pomník rakouského spisovatele Franze Grillparzera a Pomník brněnského starosty Gustava Winterhollera, který stával na Kolišti v prostoru u dnešní tramvajové tratě mezi Janáčkovým divadlem a Pomníkem rudoarmějce. Všechny Brenekovy brněnské pomníky byly po roce 1918 zničeny a zůstaly z nich zachovány jen fragmenty soch. Ve Vídni Brenekovy sochy zdobí např. fasádu Nového Hofburgu (socha Bajuvara a socha Poláka), Nové radnice, Parlamentu, Künstlerhausu (socha malíře Velázqueze).

Zavřít
Loading...