Andreas Schweigel – Sochy světců z kostela sv. Jakuba, 60. léta 18. století

18. století, především jeho druhá polovina, znamenala pro Morava období velkého rozkvětu, které se projevilo i v oblasti výtvarného umění. Působila zde řada malířů a sochařů minimálně středoevropského významu. Jedním z nejvýraznějších sochařů byl Andreas Schweigel (1735 – 1812). Vytvářel sochy pro kostely v různých částech Moravy i v Polsku, Dolních Rakousích a Čechách. V Brně jsou jeho sochy součástí výzdoby např. katedrály sv. Petra a Pavla, kostelů sv. Michala, sv. Josefa a sv. Máří Magdaleny v centru města, kostela Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích nebo blízkých poutních kostelů ve Vranově u Brna a Křtinách. Je také autorem Piety pro Dlouhý most na Starém Brně, která byla po demolici mostu přemístěna před přilehlý kostel sv. Leopolda. Schweigel patrně navrhl i celé průčelí kostela Nejsvětější Trojice v Králově Poli.

Rozsáhlý soubor představují Schweigelovy sochy světců pro oltáře hlavního brněnského farního kostela sv. Jakuba z 60. let 18. století. Odhaduje se, že v kostele sv. Jakuba bylo původně asi sedmnáct oltářů. V 70. letech 19. století byla provedena regotizace kostela. V souvislosti s ní byla zrušena více než polovina oltářů. Schweigelovy sochy ze zrušených oltářů se postupně dostaly do sbírek Muzea města Brna.

Andreas Schweigel hrál důležitou roli i ve společenském životě města. Na rozdíl od většiny tehdejších umělců neabsolvoval pouze řemeslné školení v sochařské dílně, ale studoval i na vídeňské akademii (1755 – 1759). Vídeňská akademie založená v roce 1692 byla nejstarší výtvarnou akademií ve střední Evropě. Zásluhou Andrease Schweigela se Brno mohlo zařadit mezi několik středoevropských měst, která v 18. století začínala budovat výtvarné akademie. Schweigel ve svém domě založil soukromou výtvarnou akademii (Hausakademie), která zárodek takové školy představovala. Po umělcově úmrtí ale zanikla.

Zavřít
Loading...