Andreas Schweigl – Sv. Petr, 60. léta 18. století, lipové dřevo, zlaceno

Sv. Petr zaujímal vůdčí postavení mezi apoštoly. Bible popisuje scénu, kdy ho Ježíš Kristus po Zmrtvýchvstání pověřuje vedením církve na této zemi. Sv. Petr se stal prvním papežem, z čehož se vyvozuje papežský primát v rámci katolické církve i pro všechny jeho nástupce. Úcta k sv. Petrovi měla na Moravě důležité místo už v dobách Velké Moravy, k níž se odkazuje i zasvěcení nejstarších kostelů. Vyjadřovala se tím myšlenka, že nad moravským panovníkem je pouze papež a žádný jiný král. Sv. Petr se stal také patronem Brna a byl mu zasvěcen hlavní kostel ve městě, z nějž se posléze stala katedrála.

Tradiční atributy sv. Petra představují kniha, kohout a především klíč. Žádný z těchto atributů Schweiglova socha nemá. K jeho identifikaci ale může především v kontextu se sv. Pavlem posloužit samotná fyziognomie postavy. Už od 12. století se papežské buly pečetily pečetí s hlavami sv.Petra a sv. Pavla. Sv. Pavel měl na pečeti rovné dlouhé vousy a vlasy s výraznou pleší na temeni, o níž mluví apokryfní spis Skutky sv. Pavla a Tekly. Sv. Petr byl na pečetích naopak zobrazen s kudrnatými vlasy a vousy kratšího střihu. Středověké obrazy a sochy přisoudily sv. Petrovi začínající pleš, z níž nad čelem vystupuje výrazná kadeř. Přesně tuto podobu má i Schwaiglova socha.

Andreas Schweigl (1735 Brno – 1812 Brno)

Byl synem brněnského sochaře Antona Schweigla (1695 – 1761). Andreas Schweigl byl patrně nejvýznamnějším moravským barokním sochařem druhé poloviny 18. století. Vytvořil sochy pro přibližně stovku kostelů na Moravě, ale i v Rakousku, Polsku a Čechách a další díla pro interiéry zámků i venkovní prostranství. V 18. století se ve střední Evropě začínaly rozvíjet akademie výtvarných umění, které umělcům kromě řemeslného školení přinesly i vyšší umělecké vzdělání. Andreas Schweigl založil soukromou akademii. Brno se tak už v 18. století s vlastní výtvarnou akademií mohlo zařadit mezi města jako Vídeň, Mnichov, Praha. Existence brněnské akademie ale stála pouze na Schweiglově výjimečné osobnosti, a tak po jeho úmrtí zanikla a Brno si na svou vysokou výtvarnou školu muselo počkat až do založení Fakulty výtvarných umění v roce 1993. Schweigl se stal také autorem prvního odborného soupisu uměleckých památek na Moravě.

Zavřít
Loading...