Jakub Goll (*1990 v Praze) - Raněná zvířata (2016)

Tvorba Jakuba Golla se vyznačuje monumentálností tvaru a velkorysým zpracováním. Svými východisky se obrací až k prehistorické době, kdy sochařský tvar přirozeně vyplynul z přírodní formy, například z nalezeného kamene. Goll se zaujetím pracuje s archaickou výtvarnou řečí, zejména s odkazem sumerského a egyptského sochařství, které přetavuje do modernistického výrazu. Socha Raněná zvířata (2016) reflektuje autentickou zkušenost z útesů v Baskicku, kde umělec spatřil na písčité zemi padlého osla. Zasažen danou událostí a zároveň ohromen útvary okolní krajiny vytvořil dvě monumentální sochařské formy, jejichž zoomorfní rysy se přelévají do přírodní formace a samotný motiv rezonuje v nejasném náznaku.

Jakub Goll studoval v ateliéru prof. Jana Hendrycha v letech 2009–2015. Po Hendrychově odchodu z pedagogické dráhy absolvoval v roce 2016 u Vojtěcha Míči. Žije a pracuje v Praze.

Jakub Goll (*1990 in Prague) - Wounded Animals (2016)

Jakub Goll's work is characterized by monumentality of form and a generous approach. His starting points go back to prehistoric times when sculpture naturally emerged from forms such as found stones. Goll is passionate about working with archaic artistic language, especially with reference to Sumerian and Egyptian sculpture which he translates into modernist expression. The sculpture Wounded Animals (2016) reflects an authentic experience in the cliffs of the Basque Country, where the artist saw a fallen donkey on a sandy ground. Struck by the event, and at the same time overwhelmed by the formations of the surrounding landscape, he created two monumental sculptures whose zoomorphic features blend into natural formations while the motif itself resonates in a vague indication.

Jakub Goll studied in the studio of Prof. Jan Hendrych in 2009-2015. After Hendrych's retirement from teaching, he graduated in 2016 under Vojtěch Míča. He lives and works in Prague.

Zavřít
Loading...