Josef Zelený – Mnich, 3. čtvrtina 19. století, olej na plátně

Obraz zachycuje mnicha oblečeného v benediktinském řadovém oděvu. Řeholník s vousy v římskokatolickém prostředí není tak obvyklý jako v pravoslavném prostředí. Nicméně nebyl výjimkou. Benediktini s kněžským svěcením jakožto kněží vousy nenosili, ale mezi laickými členy řádu se vousatí benediktini objevovali. Josef Zelený měl na benediktinský řád těsně vazby. Dětství prožil v Rajhradě, v sousedství nejstaršího kláštera na Moravě, v němž od 11. století sídlili benediktini. Rajhradští benediktini podporovali Josefa Zeleného v době jeho uměleckých studií a malíř pro klášter i později vytvářel obrazy.

Portréty, které Zelený maloval v druhé polovině 19. století, charakterizovalo mělké tmavé, většinou tmavohnědé pozadí, z něhož vystupovala zobrazená osoba. Malíř postavy pojímal v hutných objemech. Tváře modeloval v kontrastech světla a stínu, čímž umocňoval výraz portrétovaných. Stylově šlo o způsob malby, který byl ve střední Evropě v šedesátých letech 19. století obvyklý. Moravské malířství ale po roce 1800 procházelo hlubokou krizí, přežívaly v něm ještě barokní výtvarné postupy a zaostávalo i po stránce kvality. V tomto kontextu znamenala malba Josefa Zeleného pro Moravu začátek postupného srovnávání kroku s malířstvím okolních zemí.

Josef Zelený (1824 Rajhrad – 1886 Brno)

Ve třetí čtvrtině 19. století, kdy moravské výtvarné umění po slavné barokní epoše už od začátku století prožívalo výrazný útlum, byl patrně nejuznávanějším malířem na Moravě. Vytvářel obrazy s náboženskou a historickou tématikou. Častým námětem jeho maleb byli sv. Cyril a sv. Metoděj. V šedesátých a sedmdesátých letech 19. století měl mezi malíři dominantní postavení v tvorbě oltářních obrazů pro moravské kostely. Zelený byl prvním významnějším česky mluvícím malířem na dominantně německojazyčné Moravě. V Brně učil kreslení na Slovanském gymnáziu na dnešní Rooseveltově ulici i ve své soukromé výtvarné škole. První umělecké vzdělání u něj získal pozdější slavní moravští malíři Alfons Mucha a Luma von Flesch-Bruningen.

Zavřít
Loading...