Josef Feid – Koupající se děti, 2. čtvrtina 19. století, olej na plátně

V polovině 19. století se v evropském malířství prosazoval realismus. Platilo to i pro krajinomalbu. Ve Francii tyto snahy ztělesňovala barbizonská škola, která pracovala s plenérovou malbou. Ve středoevropském malířství, především ve vídeňském okruhu, měl silné pozice biedermeier. Plenéristická snaha zachytit přímo v přírodě bezprostřední vjem barevných odstínu a rozvržení světla v konkrétním denní a roční době nespadala mezi jeho cíle. Obecné směřování k realismu se ale od poloviny 19. století projevilo jiným způsobem i v biedermeierském malířství. Malíři pracovali s realisticky přesnou kresbou, která do nejmenších podrobností zachytila detaily v množství, v němž je při běžném pohledu není schopné vnímat lidské oko. Barvu nanášeli až v kovově hladké ploše. Postavy komponovali, jako by byly zastaveny uprostřed pohybu. Šlo o prvky typické pro fotografii. Fotografie se od roku 1839, kdy Louis Daguerre zveřejnil její objev, rychle rozvíjela a zdálo se, že může ohrozit pozici malířství. Malíři na fotografii museli reagovat, a tak do své tvorby vědomě či nevědomě přebírali některé její vizuální prvky.

Na rozdíl od nejvýraznějšího představitele této fáze malby období biedermeieru Ferdinanda Georga Waldmüllera Josef Feid fotograficky přirozené kompozice skupin postav nikdy nedosáhl. Tři děti do obrazu umístil v poněkud strnulém kompozičním vzorci, v němž postavy nepůsobí příliš živě. Problémy měl i se zachycením fyziognomie chlapců, kteří působí spíše jako zmenšené postavy dospělých mužů. Naproti tomu byl pečlivý v zachycování detailů, kterými zaplňoval své malby. Především vynikal v detailním prokreslování listů. Stovky až tisíce jich obsypávají koruny stromů a keře, které zabírají většinu obrazu. Mohutná listoví charakterizují Feidovy malby obecně.

Josef Feid (1806 Wien – 1870 Wien)

Patřil mezi vídeňské krajináře období biedermeieru. Nedosáhl takového věhlasu jako jeho přítel Friedrich Gauermann, který do některých Feidových obrazů maloval figurální stafáž. Pravidelně ale vystavoval na vídeňských výstavách Akademie výtvarných umění a spolku Osterreichischer Kunstverein. V padesátých a šedesátých letech 19. století působila v Brně pobočka tohoto spolku, která pořádala prodejní výstavy obrazů dovezených z Vídně. Josef Feid maloval krajiny z okolí Vídně, především z Vídeňského lesa, a ze salzburských Alp. Krajinomalby z touto tématikou se těšily popularitě i na Moravě. Feid patřil mezi malíře, kteří přiměřeným stupněm kvality a cenovou dostupností dokázali poptávku pro zájemce ze středních vrstev uspokojit.

Zavřít
Loading...