Šebestián Kaut? – Epitaf Wolfa Brunlachera (+1599), kostel sv. Jakuba v Brně; Poslední soud s donátory, kol. 1600, obraz: olej na plátně, predela: olej na dřevě

Wolf Brunlacher byl brněnský koželuh. Na rozdíl od ostatních zadavatelů dochovaných brněnských epitafních obrazů nepocházel z patricijské rodiny, neměl vyšší vzdělání a nezasedal v městské radě. Jako schopný a úspěšný řemeslník se vypracoval k významné pozici v rámci cechu a relativnímu bohatství. Pocházel z předměstí, ale zakoupil si i dům ve vnitřním městě a vinici na Špilberku. Na obraze je zachycen se zemřelými členy své rodiny, manželkami Barborou a Kristýnou a jejich dětmi.

Poslední soud tvořil vedle Zmrtvýchvstání Krista nejčastější námět epitafních obrazů. Vyjadřoval nadějí, že rodina bude po odchodu z tohoto světa pokračovat ve své existenci v životě věčném. Scéna je rozdělena do tří plánů. V nebi trůní Ježíš Kristus jako soudce doprovázen světci, mezi nimiž lze identifikovat Pannu Marii, sv. Jana Křtitele a některé apoštoly. Uprostřed se odehrává soud, kde archanděl sv. Michael rozděluje po pravici vyvolené k věčnému životu a po levici zavržené k věčnému zatracení v pekle. V popředí klečí Brunlacherova rodina. Podobně jako na jiných epitafních obrazech tehdejší éry působí rodina zadavatele epitafu optimisticky v očekávání toho, že i oni budou vyvoleni k věčnému životu.

Jednotlivé části obrazu přebírají kompozice z rytin Dircka Volkertszoona Coornherta, Virgila Solise a Jiljího Sadelera, které reprodukovaly soudobé malby. To vede k teorii, že autor epitafního obrazu maloval podle některého ze vzorníků, které vycházely tiskem a přinášely různé kompozice pro inspiraci umělců. Epitafní obraz Wolfa Brunlachera nedosahuje takových výtvarných kvalit jako Bičování Krista, Milosrdný Samaritán nebo Vidění sv. Petra v Joppe. Pro jeho autora nebylo jednoduché zvládnout tak náročnou kompozici, která proto působí poněkud nesourodě. Příslušníci řemeslnického stavu neměli takové možnosti objednat si kvalitního malíře jako bohatí patricijové, kteří mimo finančních prostředků disponovali i odpovídajícími kontakty.

Šebestián Kaut? (? – ?)

Malíř Šebestián Kaut byl brněnským měšťanem, který v roce 1562 vlastnil dům v atraktivní lokalitě na nároží dnešního náměstí Svobody a Zámečnické ulice.

Zavřít
Loading...