Středoevropský malíř – Epitaf Simona Grüblera z Altendorfu (+1603), kostel sv. Jakuba v Brně; Vidění sv. Petra v Joppe, 90. léta 16. stol., olej na dřevě

Simon Grübler byl finančním podnikatelem a ve své době asi nejbohatším brněnským měšťanem. Patrně měl univerzitní vzdělání. Od roku 1564 zasedal v městské radě. V letech 1577 – 1578 a 1594 byl městským rychtářem. Po Mikuláši Miglovi působil jako hejtman kuřimského panství, kde během svého působení zorganizoval stavbu renesančního zámku jakožto sídla správy brněnských městských statků. V roce 1568 byl Grübler povýšen do vladyckého stavu s přídomkem z Altendorfu. Kromě několika vinic na Brněnsku mu v Brně a na předměstích patřilo několik domů, včetně legendárního domu U modrého lva na Starém Brně, v němž působil nejstarší hostinec ve střední Evropě. V roce 1600 jako jeden z prvních brněnských radních konvertoval od luteránství ke katolicismu. Pro městskou radu to bylo o to nečekanější, že jeho rodina zůstala nadále protestantská. To ovšem nebránilo tomu, aby jeho syn Šimon působil na dvoře olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichsteina.

Vidění sv. Petra v Joppe zachycují v Bibli Skutky apoštolů. Sv. Petr měl v souvislosti obrácením římského důstojníka Kornelia na křesťanství vidění, v němž se z nebe spouštěla plachta se zvířaty označenými ve Starém Zákoně za nečisté. Vidění dosvědčilo, že křesťané nežidovského původu nemusí dodržovat židovské předpisy týkající se stravy. Scéna vidění sv. Petra se zobrazovala především v jídelnách. Její použití na náhrobním epitafu je krajně neobvyklé. V tomto případě měla ale proklamovat Grüblerovo obrácení na katolickou víru, což zdůrazňuje medailon Panny Marie na jeho krku a v pozadí scéna vylodění sv. Máří Magdaleny v Marseille, kde byl na křesťanství obrácen římský guvernér. Přímo na epitafním obraze je zachycen Šimon Grübler, jeho zemřelé manželky Alžběta, Voršila, Anna, které označují křížky nad hlavami, žijící čtvrtá manželka Kateřina a všechny žijící i mrtvé děti, včetně už provdané Salomeny, jíž charakterizuje oděv vdané ženy.

Zavřít
Loading...