Chalupy v lese - Roman Havelka, 1925, olej na plátně

Představitelé Mařákovy školy se zaměřovali na impresionistickou a secesně symbolistní krajinomalbu a v různých fázích své umělecké kariéry si vyzkoušeli různé stylové varianty. Havelka také prošel fázemi více krajinářských stylů přelomu 19. a 20. století. Ze symbolistní krajinomalby ho zajímaly spíše některé výtvarné prvky, ale větší část své umělecké dráhy inklinoval ke snaze zachytit v krajině atmosféru okamžiku s aktuálním rozvržením světla a barevných odstínů.

Obraz Chalupy v lese představuje typickou ukázku pozdějšího období Havelkovy tvorby, k němuž dospěl od dvacátých let 20. století. Tehdy už neexperimentoval s malířskými postupy a svá díla maloval v jednotném stylu, v němž převážilo impresionistické vidění světa. Maloval uvolněným rukopisem. Pracoval s přímým slunečním světlem, které zbavuje barvy bohaté škály odstínů a nechává je vyniknout v plné intenzitě. Tento zakademičtělý impresionismus představoval střední proud prvorepublikového krajinářství. Havelka z daného proudu vyčníval malířskou virtuozitou. Jeho obrazy se dají dobře poznat podle typického koloritu. Příznačné jsou fialové, které se na obraze objevují na střeše a v korunách stromů, a oranžové tóny, které tady nanesl jen v několika skvrnách.

Roman Havelka (1877 Jemnice – 1950 Znojmo)

Patřil k mladší vrstvě generace česky mluvících moravských umělců, která nastupovala na výtvarnou scénu v devadesátých letech 19. století a na Moravu, kde do té doby byli téměř všichni výtvarníci němečtí, přinesla nový prvek. Českojazyční umělci odcházeli místo do Vídně studovat na akademii do Prahy a vytvořili do té doby na Moravě neexistující vazby na výtvarné umění v Čechách. Havelka studoval krajinomalbu u profesora Mařáka a zařadil se mezi představitele tzv. Mařákovy školy. Obdobně jako další příslušníci tohoto krajinářského okruhu ve své tvorbě zkoumal různé polohy symbolistní a impresionistické krajinomalby. V roce 1907 patřil mezi zakládající členy prvního sdružení česky mluvících umělců na Moravě, Sdružení výtvarných umělců moravských. V letech 1922 – 1940 působil jako jeho předseda a do konce svého života jako čestný předseda. Pravidelně maloval v Podyjí, kde se v Bítově kolem něj vytvářela malířská kolonie.

Zavřít
Loading...