Program pro 9. ročník ZŠ, SŠ a gymnázia   

Edukační program vybízí ke zkoumání fotografií a dokumentů, které byly nalezeny na půdách dvou brněnských domů. Prostřednictvím metod kritického myšlení a badatelské činnosti odhalíme s žáky tajemství osudů zdánlivě anonymních postav z objevených fotografií, na jejichž pozadí se seznámíme s dějinami protektorátu. 

 

  • délka cca 90-120 minut 
  • cena 70 kč / žák 

 

RVP: 

Člověk a společnost - Jazyk a jazyková komunikace - Umění a kultura  

Zavřít
Loading...