سایت های شرط بندی

لیست کامل سایت های پیش بینی

shartkade

شرط وین

سایت شرط بندی با درگاه بانکی

shartboro.com

jesusbet

shahre poker

iranbet

irantipsters.org

سایت 1xbet

shabetter

تک بت

کانن بت

یاس بت

maltcasino

asyabahis

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

betasus

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch.icu

1kickbet

betboro

betforward

1xbet.fyi

melbet.fyi

Brno na Špilberku - Hrad Špilberk - Muzeum města Brna

سایت های شرط بندی

لیست کامل سایت های پیش بینی

shartkade

شرط وین

سایت شرط بندی با درگاه بانکی

shartboro.com

jesusbet

shahre poker

iranbet

irantipsters.org

سایت 1xbet

shabetter

تک بت

کانن بت

یاس بت

maltcasino

asyabahis

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

betasus

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch.icu

1kickbet

betboro

betforward

1xbet.fyi

melbet.fyi

csČeština
Navigation

Historická expozice Muzea města Brna, představující návštěvníkům na tisícovku originálních exponátů, je tematicky rozčleněna na osm okruhů, které přibližují významné momenty brněnské historie od první zmínky o městě z roku 1091 až po vznik tzv. Velkého Brna v dubnu 1919.

První tematický okruh je věnován nejstaršímu historickému období Brna. Druhý je zaměřen na život středověkého města, který přibližují výrobky z dílen středověkých hrnčířů, sklářů, kovářů, mečířů a také názorný model tehdejšího Brna. Třetím tématem historické expozice je Brno na přelomu 16. a 17. století, kdy soupeřilo s Olomoucí o postavení hlavního zemského města. V této části je možné zhlédnout unikátní truhlice k ukládání zemských desek, zdobené znaky předních moravských šlechtických rodů, renesanční nábytek, zbraně a kromě dalších exponátů i znaky moravských pánů a rytířů, účastnících se aktivně stavovského povstání a posléze uvězněných na Špilberku. Atraktivním exponátem, který jistě zaujme malé i velké návštěvníky, je náznaková rekonstrukce Židovské brány, která stála ještě na počátku 19. století v ústí dnešní Masarykovy ulice.

Za jednu z nejvýznamnějších událostí brněnských dějin lze pokládat úspěšnou obranu města před švédským vojskem generála Torstensona v letních měsících roku 1645. Expozice tuto významnou událost přibližuje na dvou modelech Brna s blízkým okolím a vedutami, znázorňujícími tehdejší tábory obléhatelů i průběh bojů. Dramatičnost oněch chvil dokládají též četné zbraně, užívané vojáky obou stran. Prostor je věnován i hlavním aktérům tehdejšího střetnutí – představeni tu jsou velitel brněnské obrany Raduit de Souches, velitel špilberské posádky Jiří Jakub Ogilvy, krajský hejtman Sack z Bohuňovic, velitel švédské armády generál Torstenson a další osobnosti.

Následující tematický okruh představuje Brno v 18. století, kdy si upevnilo postavení hlavního zemského města, odolalo blokádě pruského vojska v roce 1742, a kdy zde bylo v roce 1777 zřízeno biskupství. Život ve městě v 18. století přibližují četné trojrozměrné exponáty, jako například barokní nábytek, předměty domácí potřeby a zbraně používané v 18. století ve válce o dědictví rakouské i ve válce sedmileté. Návštěvníky jistě zaujmou také dobové pohledy na tehdejší Brno, z nichž zejména rozměrné veduty Folperta von Allena a Korompaye umožní porovnání minulé a dnešní situace.

K nejpočetněji zastoupeným exponátům náleží cechovní památky, které předkládá sedmý tematický okruh. Řemeslo hrálo v minulosti Brna, až do 19. století, významnou ekonomickou, ale i společenskou roli. Práci a život brněnských cechů soukeníků, tkalců, provazníků, barvířů, koželuhů, puškařů, hodinářů, kovářů, hřebenářů, vlásenkářů a dalších mohou přiblížit exkluzivní exponáty ze 17., 18. a počátku 19. století, jako například cechovní truhlice a postavníky, pernikářské formy, tovaryšské a mistrovské kusy a jiné výrobky.

Předposlední osmý okruh zavede návštěvníka do světa techniky a do významného období Brna, kdy město bylo nazýváno díky rozmáhající se průmyslové, zejména textilní výrobě „rakouským Manchesterem“. Modely textilních i pohonných strojů, doprovázené dobovými pohledy na známé brněnské textilky a strojírenské závody, přiblíží, spolu s historickými vzorníky textilních výrobků, onu slavnou kapitolu Brna 19. století, v níž důležité místo zaujímá příjezd prvního vlaku v roce 1839.

Závěrečná část expozice pojednává o společenských, politických a kulturních vztazích ve městě v 19. století až do vzniku Velkého Brna v roce 1919. Bouřlivá období napoleonských válek, revolučního roku 1848, pruské okupace města v roce 1866, ale i bohatou spolkovou činnost českých a německých obyvatel dokumentuje velké množství exponátů od militárií až po ukázku interiéru měšťanské společnosti z přelomu 19. a 20. století. Nemohou zde chybět ani portréty brněnských starostů, brněnský sokolský slet v roce 1914, četná dobová vyobrazení Brna a jeho zákoutí a další unikátní exponáty.

Video

Top

سایت های شرط بندی

لیست کامل سایت های پیش بینی

shartkade

شرط وین

سایت شرط بندی با درگاه بانکی

shartboro.com

jesusbet

shahre poker

iranbet

irantipsters.org

سایت 1xbet

shabetter

تک بت

کانن بت

یاس بت

maltcasino

asyabahis

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

betasus

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch.icu

1kickbet

betboro

betforward

1xbet.fyi

melbet.fyi