Navigation

Prostory pro obřad na hradě Špilberku

Gotický sál

Královská kaple

Hranolová věž

 Barokní kaple

Jihozápadní bastion

Západní kurtina

Jihovýchodní bastion

Jižní terasa

Letní scéna – kapacita 200 osob

Ceník pronájmu jednotlivých prostor na svatební obřad si můžete stáhnout zde (platný od 1.1.2020).

V případě pronájmu se každý nájemce zavazuje dodržovat „Provozní řád nebytových prostor v NKP hrad Špilberk při krátkodobém užívání pro kulturní a společenské akce“, ten je k nahlédnutí zde

Prostory pro hostinu

Restaurace – nutno domluvit přímo s provozovatelem I. Macáškem, tel.: 730 145 300

Více se o pronájmu a cenách dozvíte na Oddělení provozu a správy budov:

Ing. Ivo Macháň    tel.: 542 123 667; 604 830 096    e-mail: machan@spilberk.cz

Ing. Aneta Pazderová tel.: 542 123 662, e-mail: pazderova@spilberk.cz

Autoři svatebních fotografií:

David Mitáš 

Michaela Wecker 

Ivo Macháň

Miloš Strnad