csČeština
Navigation

Vydejte se do středověkého Brna v kresleném příběhu s kocouřím průvodcem. Na hravé stezce odhalíte tajemství legendy rodu Lucemburků! Interaktivní hra a kreativní dílna s rytířem a tajemnou dámou v edukačním centru muzea.

Cíl: žáci rozpoznávají témata a konflikty v situacích kresleného příběhu, individuálně prožívají slovesné dílo, vzhledem ke svým zkušenostem reflektují kulturně historické obsahy a interpretují lucemburskou legendu.

Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Dramatická výchova
Délka programu: 90-120 min
Cena programu: 70 Kč/ žák

Objednávky a informace:
MgA. Barbora Svátková, Ph.D.; e-mail: svatkova@spilberk.cz ; tel.: 542 123 635

 

Top