csČeština
Navigation

TVÁŘE ZE ZAPOMNĚNÍ

určeno pro 9. ročník ZŠ, gymnázia, SŠ

Studenti ve výstavě zkoumají soubory fotografií a dokumentů, které byly nalezeny na půdách dvou brněnských domů. Prostřednictvím metod kritického myšlení a badatelské činnosti odhalují tajemství osudů zdánlivě anonymních postav z objevených fotografií. Na pozadí příběhu rodiny Otty Kohna se studenti seznamují s tzv. velkými dějinami v období protektorátu, které navždy změnily tvář Brna. Historická fakta tak dostávají konkrétní rozměr, který často chybí pro jejich lepší pochopení. V rámci programu studenti porovnají svůj současný každodenní život se životem Židů v období protektorátu a hledají aktuální přesah a souvislosti dnešní doby.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:

  • Člověk a společnost
  • Jazyk a jazyková komunikace
  • Umění a kultura

Čas: 90-120 minut
Cena: 70 Kč / žák

Objednávky a informaceedukace@muzeumbrna.cz, tel: 542 123 618

Top