csČeština
Navigation

Slyš obraz, probuď sochu – Do expozic moderny s výtvarnou dílnou

Převratné novinky rané avantgardy a dodnes méně známé přístupy vůdčích osobností české i světové moderny odkrývá edukační program v expozici umění 20. století. Prohlídka výstavy s kreativním sešitem je propojena s výtvarnou dílnou v edukačním centru muzea. Pro žáky 8., 9. ročníku ZŠ a SŠ.

Cíl: žáci objevují historické souvislosti a společenské kontexty umění, reflektují umělecké vyjádření verbálně i nonverbálně, interpretují moderní umění prostřednictvím vlastní kreativní činnosti.

Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Dramatická výchova
Délka programu: 90-120 min
Cena programu: 70 Kč/ žák

Objednávky a informace:
MgA. Barbora Svátková, Ph.D.; e-mail: svatkova@spilberk.cz; tel.: 542 123 635

Top