csČeština
Navigation

POKLADY Z DEPOZITÁŘŮ

určeno pro 8. a 9. ročník ZŠ, gymnázia, SŠ

Co všechno může být sbírkovým předmětem a jak se z něj stane součást výstavy? Mohou sbírkové předměty vyprávět příběhy?

Edukační program seznámí žáky zábavnou a aktivní formou badatelské činnosti, dramatické výchovy s principy sbírkotvorné činnosti muzea a prací některých odborných muzejních profesí. Ve vizuálně i obsahově atraktivní výstavě společně oživíme šest unikátních příběhů brněnské historie vycházejících ze sbírkových předmětů muzea propojených s významnými místy, domy a osobnostmi města Brna.

Vydejme se na dobrodružnou cestu v čase: startujeme v nedávné minulostí spojené s vilou Tugendhat a proti proudu času doputujeme až do 14. století. Dozvíme se o politické roli města uprostřed Evropy, o mistrovství prvorepublikových umělců i řemeslníků, o národnostní pestrosti, dále o hrdinství, schopnostech a moci středověkých elit. Program studentům osvětlí, proč dějiny Brna kráčely určitým směrem a jací byli naši předci.

Termín: 3. 10. 2022 – 31. 3. 2023

Vzdělávací oblasti a obory RVP:

  • Člověk a společnost
  • Umění a kultura
  • Jazyk a jazyková komunikace

Délka programu: 90 minut
Cena: 70 Kč / žák

Objednávky a informaceedukace@muzeumbrna.cz, tel: 542 123 618

Top