csČeština
Navigation

Oživ obraz! / Dílna animovaného filmu

Workshop klasického animovaného filmu

Program začíná ve výtvarné expozici Muzea města Brna, přímo před originály obrazů a soch, následně v Univerzitním kině Scala. Pomocí techniky ploškové animace exponáty oživíme, případně i rozezvučíme.

Cíl: žáci uplatňují vlastní imaginaci i kognitivní procesy při vnímání uměleckých děl, znají princip klasického animovaného filmu, interpretují významná umělecká díla prostřednictvím vlastní kreativní činnosti.

Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura, Člověk a společnost, Filmová/ Audiovizuální výchova, Informační a komunikační technologie
Délka programu: 180 – 240 min (3-4 h)
Kapacita: 15 až 30 žáků, 1 lektor na 15 žáků
Cena programu: 22 a méně žáků – 4000 Kč / za dílnu, 23 žáků a více – 180 Kč / žák

Objednávky a informace:
Univerzitní kino Scala, Studio Scala, Mgr. Martina Chaloupková, animace@kinoscala.cz

Top