csČeština
Navigation

Průmyslová revoluce proměnila společnost. Jak se projevila na tváři města Brna a co přinesla jeho obyvatelům? Komponovaný program v expozici „Brno na Špilberku“.

Cíl: žáci pojmenují v souvislostech důvody rozvoje města Brna v průběhu 19. století, vysvětlí, jak se tento rozvoj projevil v životě obyvatel a na proměně města.

Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Délka programu cca 90 minut
Cena programu: 70 Kč/ žák (student)

Objednávky a informace:
Michal Hančák; tel.: 542 123 618; e-mail: hancak@spilberk.cz

 

Top