csČeština
Navigation

ROK 1918 – „Mé žaláře“

Expozice Žalář národů

Špilberk – obávané vězení, které se v 19. století označovalo za žalář národů. Na příkladu Silvia Pellica a italských vlastenců se studenti seznámí s životem politických vězňů na Špilberku. Ve skupinách pak vyhledávají a třídí informace s využitím muzeálií, textového a obrazového materiálu.

Cíl: Studenti vysvětlí příčiny a důsledky bojů národů za svobodu  a samostatnost v 19. století. Dokáží rozpoznat přesahy národnostních snah do současnosti.

Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a společnost, Výchova k občanství
Délka programu cca 60 minut
Cena programu: 50 Kč / žák

Objednávky a informace: Michal Hančák; tel.: 542 123 618; e-mail: hancak@spilberk.cz

 

Top