csČeština
Navigation

Co přinesl záchranný archeologický výzkum a památková obnova hradu Špilberk a jaké tajemství skrývala hradní studna? Prohlídka exteriéru hradu a expozice „Od hradu k pevnosti”, která zachycuje stavební vývoj hradu Špilberku ve sledu různých historických událostí.

Po dohodě lze doplnit o návštěvu Dětské dílny.

Cíl: Žáci se seznámí se stavebním vývojem hradu Špilberk, objasní jeho funkci v různých historických etapách, pochopí význam archeologických výzkumů a památkové péče pro záchranu historických hodnot.

Délka programu:
90 minut

Doporučený věk:
od 12 let

Vzdělávací oblasti dle RVP:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Objednávky: 
PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Top