csČeština
Navigation

Programy mimo Muzeum

Když nemůžete do muzea Vy, tak může muzeum k Vám.

Cesta písma

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia

Mobilní edukační program Cesta písma spočívá v příchodu muzejního edukátora k Vám do školy. Program seznámí studenty s historií písma, s jeho vývojem od pravěku až po vynález knihtisku. Žáci se seznámí také s různými speciálními typy písma a možnostmi komunikace, jako je např. Morseova abeceda, Braillovo písmo, esperanto, piktogramy/ideogramy nebo indiánské písmo. Všechny získané informace budou zasazeny do kontextu historických událostí. Součástí programu jsou interaktivní a výtvarné činnosti.

Cíl: Studenti se seznámí s historií písma a jeho vývojem. Poznají materiály, na které se psalo, pochopí důležitost písma pro lidskou civilizaci a pro poznání historie. Zasadí informace do historického kontextu a pochopí, jak fungují speciální typy písma.

Vzdělávací oblast RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Délka programu: cca 120 minut.
Cena: 40 Kč / žák.

Objednávky a informace: Bc. Šárka Čerstvá; tel.: 542 123 618; e-mail: cerstva@spilberk.cz.

 

Po domluvě je možné program uskutečnit také v nemocničních zařízeních a dalších institucích.

 

Top