csČeština
Navigation

Objednejte si některý z našich edukačních programů!

Jak na to?

Chcete-li si objednat vzdělávací program s lektorem, učiňte tak, prosím, s dostatečným předstihem, nejlépe alespoň jeden až dva týdny před požadovaným termínem. Objednávku můžete sdělit lektorům telefonicky nebo e-mailem.

Při objednávce zvoleného programu nezapomeňte uvést datum a hodinu, název školy, věk a přibližný počet účastníků, a rovněž kontakt na Vás (telefon, e-mail). Na základě Vaší objednávky Vám navrhneme rozsah a kombinaci programu (historický, výtvarný, komentovaná prohlídka, tvůrčí dílna, animace), který lze upravit věku návštěvníků a zájmům pedagogů podle probíraného učiva.

Jednotná cena všech programů s lektorem pro školy je 70 Kč za žáka či studenta.

Programy ve stálých expozicích

Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Pro 1. stupeň ZŠ

Pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ

Programy bez lektora

Programy mimo Muzeum

  • Pro možnost vjezdu a odstavení autobusu na místě je nezbytné se předem informovat na telefonních číslech 542 123 661. Pro parkování i vjezd autobusu je nutné mít platnou výjimku.
  • Pokud si chcete objednat pouze prohlídku v kasematech, anebo v jihozápadním bastionu, volejte tel.: 542 123 614 nebo pište na e-mail: kasematy@spilberk.cz. Jedná se o standardní prohlídku s průvodcem.
  • Více informací o prohlídkových trasách na Špilberku naleznete zde.

Během pobytu v muzeu je třeba respektovat základní pravidla chování v této kulturní instituci, to znamená brát ohled na ostatní návštěvníky muzea, nedotýkat se vystavených exponátů, pokud není uvedeno jinak, ve všech expozicích platí zákaz fotografování s bleskem. Prosíme proto pedagogy, aby před návštěvou muzea své žáky a studenty na tyto zásady upozornili.

Odpovědnost za účastníky programů a jejich bezpečnost nese po celou dobu školní akce jejich pedagogický doprovod.

Budeme rádi, když po skončení programu sdělíte svůj názor lektorovi. Pomůžete nám tak programy zlepšovat a přizpůsobovat zájmům a očekávání návštěvníků.

 

Děkujeme a těšíme se na Vás.

PhDr. Eva Picmausová  (programy k historickým výstavám a expozicím)
tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Michal Hančák
tel.: 542 123 618; e-mail: hancak@spilberk.cz

Bc. Šárka Čerstvá
tel.: 542 123 618, e-mail: cerstva@spilberk.cz

MgA. Barbora Svátková, Ph.D. (programy k výtvarným výstavám a expozicím)
tel.: 542 123 635, e-mail: svatkova@spilberk.cz

 

 

 

 

Top