csČeština
Navigation

V letech 2017 – 2018 probíhá rekonstrukce severního a východního přístavku, a to včetně statického zajištění přilehlých hradeb, dále pak bývalých vodojemů a severovýchodního bastionu. Všem stavebním pracím předchází archeologický výzkum. Po roce 2018 tak skončí déle než čtvrt století trvající celková rekonstrukce hradu.

„Hrad Špilberk patří jednoznačně mezi nejvýznamnější dominanty města a je naším úkolem, abychom se o něj starali co možná nejlépe. Proto chceme zahájit práce, které povedou k dalším opravám hradu a jeho zpřístupnění pro širokou veřejnost,“  primátor města Brna Petr Vokřál.

Plánované práce

  • Vodojemy

Objekt vodojemů tvoří dva oddělené podzemní prostory ukryté ve východní hradbě, které dříve sloužily jako zásobárna vody. Vstupuje se do nich poklopy z terasy nad vodojemy a v současné době jsou bez využití. V jejich prostorách chce Muzeum města Brna zřídit lapidárium, tj. vystavit část sbírky kamenných sochařských děl a historických stavebních fragmentů.

  • Severní přístavek

Objekty severního přístavku sloužily původně jako stáje, stání pro vozy a další hospodářské zázemí hradu. Jsou situovány pod severní hradbou. Město chce z rekonstruovaných prostor vytvořit kvalitní zázemí pro návštěvníky kasemat, vodojemů a letní scény s pokladnou, sociálním zařízením, zázemím pro průvodce, restaurátorské dílny muzea a dílny údržby.

  • Severovýchodní bastion – otevřené prostory

Po odstranění stávajících povrchů a nevhodné zeleně bude celkově zrekonstruovaná plocha bastionu včetně zídky a schodiště navazovat na již zrekonstruované plochy parku a na souběžně rekonstruovaný prostor před novým vstupem do vodojemů. Dojde k úpravám bastionu a svahu k hradbě, bude obnovena zeleň a instalován nový městský mobiliář (lavice a odpadkové koše). Brno chce zároveň repasovat stávající lampy veřejného osvětlení a pamětní desky na hradbách a restaurovat sochu Ludvíka Raduita de Souches včetně podstavce.

  • Hydroizolační opatření ve zpevněných a nezpevněných plochách

Realizace komplexních hydroizolačních opatření v komunikacích, zpevněných a ostatních plochách zamezí trvalému zatékání srážkových vod do hradebního tělesa, resp. mezi hradby a jejich plenty, kdy pak v důsledku klimatických změn v průběhu roku (mráz, tání) spolu s působením hydrostatického tlaku dochází ke kontinuálním poruchám v konstrukcích hradeb i plent a k degradaci stavebního materiálu těchto konstrukcí, a to i nosných.

Zprávy o průběhu stavby

 Fotogalerie z probíhající rekonstrukce:

Severní dvůr

  Vodojemy a Severovýchodní bastion

 

Jižní terasa – rekonstrukce je ukončená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top