• SBORNÍK FORUM BRUNENSE 2020

  Forum brunense vychází od roku 1988. Tradičně shrnuje vše, čím se v uplynulém roce zabývali odborníci Muzea města Brna. Sborník nabízí řadu odborných článků, které se týkají dějin Brna v politickém, sociálně-ekonomickém a kulturním kontextu. Aktuální číslo věnované roku 2020 nabízí např. články o archeologickém výzkumu předbraní Špilberku, o zlatých letech brněnské atletiky nebo o svatých obrázcích z konce 19. a z 20. století ve sbírkách Muzea města Brna. Témat však obsahuje mnohem více. 

  Forum brunense je již k dostání za 75 Kč v prodejně suvenýrů na hradě Špilberku. (hned, jak znovu otevřeme)

  Obsah:

  Studie

  Robert Janás, Folklorismy v moravském malířství konce 19. století jako prostředek prosazování politických cílů moravskoslovanských umělců
  Jiří Vaněk, Zlaté roky brněnské atletiky (1920-1931). Část 2. Mezi dvěma vrcholy (1920-1931)

  Materiály

  Zuzana Holubová, Archeologický výzkum předbraní Špilberku
  Pavel Košťál, Z historie cestovních průvodců Brnem
  Božena Víchová, Zapomenutý brněnský umělec? Oldřich Crhounek (1900-1973)

  Nad sbírkami

  Vincenta Martina Vodáková, Svaté obrázky z konce 19. a 20. století ve sbírkách Muzea města Brna
  Dana Olivová, Vývěsní štít zájezdního hostince U modrého lva
  Ctibor Ostrý, Badatelský fond Mileny Flodrové

  Medailony

  Petr Vachůt – Zuzana Holubová, Dana Cejnková. Archeoložka Muzea města Brna (1944-2020)
  Zuzana Holubová, Paní doktorka a její výstavy

  Zprávy

  Pavel Ciprian, Muzeum města Brna v roce 2019