• Muzejní noc na Špilberku

  Už je to taková tradice…Brněnská muzejní noc na Špilberku
  Tady nesmí nikdo z vás chybět

  Brněnská muzejní noc proběhne v sobotu 21. května 2022!

  Jako každý rok pro vás bude nachystaný doprovodný program:

   

  Velké nádvoří:

  18.00 – Zahájení Muzejní noci
  18.30 – Historická hudba Rabussa
  19.45 – Jak se oblékalo v 18. a 19. století – Rex
  20.30 – Historická hudba Rabussa
  21.45 – Jarmareční písně s flašinetem – Keltik
  22.15 – Historická hudba Rabussa
  23.00 – Malý ohňostroj – pocta Silviu Pellicovi

   

  Kasematy:

  Každou hodinu obchůzka stráží s vězni kasematami

  Letos tu tento víkend budou probíhat i Italské dny na Špilberku , takže o gastronomii a program s nádechem Itálie nebude nouze.
  Přijďte za námi večer na Špilberk nasát skvělou atmosféru nočního života v Brně! 

  www.brnenskamuzejninoc.cz

 • Pálení čarodějnic na Špilberku

  Pálení čarodějnic na hradě Špilberku je tu!
  Kde?
  Hrad Špilberk, dělový bastion
  Kdy?
  30. dubna 2022 od 17:00
  Co?
  Opekání špekáčků
  Soutěž o nejlepší čaromasku
  Přijďte si poslední dubnový večer užít k nám na hrad. 🏰
  Ikoničtější místo na pálení čarodějnic byste v Brně jen těžko hledali.

 • Italské dny na Špilberku

  Muzeum města Brna a hrad Špilberk letos slaví dvě významná výročí spojena s italskou tématikou.

  18. dubna 2022 tomu bylo přesně 200 let, kdy byl Silvio Pellico, člen tajného revolučního spolku karbonářů, kteří v 19. století bojovali za nezávislost a svobodu Itálie, přivezen na hrad Špilberk, aby zde byl vězněn. Při příležitosti dvoustého výročí příjezdu Pellica do špilberské žaláře, Muzeum města Brna zrealizuje ve dnech 20. – 22. 5. 2022 intervenci do expozice Žalář národů a také akci Italské dny na Špilberku.

  V rámci intervence ve stálé expozici se budeme snažit, co nejpoutavěji přiblížit život Silvia Pellica, ale i osudy jiných karbonářů vězněných na Špilberku, jako byl například hudební skladatel Pietro Maroncelli.

  Italské dny se pak uskuteční na Pellicovu počest, ale také k výročí další italské události spojené s městem Brnem, a tou je sté výročí od italské národní pouti na Špilberk, konané 21. 4. 1922.

  Ci vediamo al castello!  20. – 22. 5. 2022

  Během Italských dnů bude pro návštěvníky hradu připraven doprovodný program. Těšit se můžou na odborné přednášky zahraničních i tuzemských odborníků nebo speciální komentované prohlídky. Po areálu hradu pak budou rozmístěné stánky prezentující italskou gastronomii.

  PROGRAM ITALSKÝCH DNŮ NA ŠPILBERKU

  20. 5. 2022 PÁTEK

  Památník italských vlastenců – Park Špilberk

  15:50 – 16:00 – projev velvyslance Italské republiky v ČR J. E. Mauro Marsiliho

  16:00 – 16:10 – projev italského honorárního konzula v Brně Pavla Zezuly

  16:10 – 16:25 – přesun

  Pamětní deska v hradbě Špilberku

  16:30 – 16:35 – projev primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové

  16:35 – 16:40 – projev ředitelky Italského kulturního institutu v Praze Alberty Lai a projev Francesca Augusta Razetta, Prezident Eleutheria Foundation, grafická novela o Silvio Pellicovi

  16:40 – 16:45 – projev ředitele Muzea města Brna Zbyňka Šolce

  16:45 – 16:55 přesun

  Expozice Žalář národů

  17:00 – slavnostní vernisáž intervence Pellico do expozice Žalář národů

   

  21. 5. 2022 SOBOTA

  Expozice Žalář národů

  Život italských karbonářů na Špilberku/Mé žaláře: Stopy Silvia Pellica na Špilberku

  Schody jih

  11:00 – 13:00 – hudební vystoupení Martin „Kudla“ Kudlička – brněnský písničkář

  14:00 – 18:00 – hudební vystoupení Pietro Falcone – brněnský písničkář

  Přednáškový sál Ogilvy

  9:45 – zahájení moderátorkou / překladatelkou a přivítání ředitelem Muzea města Brna, představení programu

  10:00 – 11:00 – Sergio Tazzer, Treviso – prezentace nové knihy Z Benátek do Brna

  11:00 – 11:30 – Maurizio Romanato, Maria Lodovica Mutterle, Rovigo – ONLINE prezentace publikace (Alla periferia dell’Impero (1813-1821). Il viaggio di Francesco I, Federico Manfredini e la persecuzione dei Carbonari. (Na okraji okraji impéria (1813-1821). Cesta Františka I., Federico Manfredini a pronásledování karbonářů).

  11:30 – 12:00 – Maria Lodovica Mutterle, Associazione culturale MINELLIANA Rovigo – ONLINE prezentace publikace Alle radici del Risorgimento italiano: dalle Società segrete all’idea di Nazione. (Ke kořenům italského risorgimenta: od tajných společností k myšlence národa), sborník z konference

  15:00 – promítání dokumentárních filmových záběrů zachycujících Italskou národní pouť do Brna v roce 1922

  18:00 – 24:00 Brněnská muzejní noc

  Celý hrad

  • Muzejní noc na Špilberku s doprovodným programem ke dvoustému výročí uvěznění Silvia Pellica, Pietra Maroncelliho a dalších italských karbonářů

  Přednáškový sál Ogilvy

  18:00 – 20:30 – hudební vystoupení Dario Piga – flamenco kytarista

  • promítání němého hraného filmu Silvio Pellico, il martire dello Spielberg z roku 1915

  22.5.2022 NEDĚLE

  Expozice Žalář národů

  Život italských karbonářů na Špilberku/Mé žaláře: Stopy Silvia Pellica na Špilberku

  Schody jih

  11:00 – 14:00 – hudební vystoupení David Messana, instrumentální kytarová show

  14:00 – 17:00 – hudební vystoupení Martin „Kudla“ Kudlička, brněnský písničkář

  Barokní kaple

  9:00 – 10:00 – Italská mše sv. Celebruje P. Angelo Lemme, OSA

  Přednáškový sál Ogilvy

  10:00 – 11:00 – prof. Francesco Leoncini, Università di Venezia – přednáška Il Risorgimento come fattore di riscatto delle nazionalità slave: Mazzini e T. G. Masaryk (Risorgimento jako faktor vykoupení slovanských národností: Mazzini a T. G. Masaryk)

   

  11:00 – 12:00 – prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., Brno – přednáška Špilberské události před 200 lety

  12:00 – 13:00 – ThDr. Pavel Helan, Th.D., Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy – přednáška Česko-italské vztahy v období risorgimenta

  15:00 – ukončení akce a rozloučení

   

  Změna programu vyhrazena

  Italian days at Špilberk Castle

  20/5/2022 FRIDAY

  Monument to the Italian patriots – Špilberk Park

  3.50 p.m. – 4 p.m.  – speech by the Ambassador of the Italian Republic in the Czech Republic J. E. Mauro Marsili

  4 p.m. – 4.10 p.m. – speech by the Italian Honorary Consul in Brno Pavel Zezula

  4.10 p.m. – 4.25 p.m. – transfer

  Memorial plaque in the castle wall

  4.30 p.m. – 4.35 p.m. – speech by Mayor of the Statutory City of Brno Markéta Vaňková

  4.35 p.m. – 4.40 p.m. – speech by Director of the Italian Cultural Institute in Prague Alberta Lai and Francesco Augusto Razetto, President of Eleutheria Foundation that curated and published the graphic novel of Silvio Pellico

  4.40 p.m. – 4.45 p.m. – speech by Director of the Brno City Museum Zbyněk Šolc

  4.45 p.m. – 4.55 p.m. – transfer

  Dungeon of Nations exhibition

  5 p.m. – ceremonial opening of the Pellico Intervention to the Dungeon of Nations exhibition

  21/5/2022 SATURDAY

  Dungeon of Nations exhibition

  The Life of Italian Carbonari at Špilberk / My Dungeons: traces of Silvio Pellico at Špilberk Castle

  • Special guided tours lasting 20 minutes at 11 a.m., 1 p.m., 3 p.m.

  Stairs south

  11 a.m. – 1 p.m. – musical performance by Martin “Kudla” Kudlička – Brno singer

  2 p.m. – 6 p.m. – musical performance by Pietro Falcone, Brno singer

  Ogilvy lecture hall

  9.45 a.m. – opening by the presenter / translator and welcome by the director of the Brno City Museum, presentation of the program

  10 a.m. – 11 a.m. – presentation of the new title of Italian journalist Sergio Tazzer From Venice to Brno

  11 a.m. – 11.30 a.m. – Maurizio Romanato, Maria Lodovica Mutterle, Rovigo – ONLINE presentation of the publication (Alla periferia dell’Impero (1813-1821). Empire (1813-1821).

  11.30 a.m. – 12 p.m. – Maria Lodovica Mutterle, Cultural Association MINELLIANA Rovigo – ONLINE presentation of the publication Alle radici del Risorgimento italiano: dalle Società segrete all’idea di Nazione. (To the roots of the Italian risorgiment: from secret societies to the idea of the nation), conference proceedings

  3 p.m. – screening of documentary film from the NFA depicting the Italian national pilgrimage to Brno in 1922

  6 p.m. – 12 a.m. Brno Museum Night

  The whole castle

  – Museum Night at Špilberk Castle with an accompanying program to commemorate the 200th anniversary of the imprisonment of Silvio Pellico, Pietro Maroncelli and other Italian Carbonari

  Ogilvy lecture hall

  6 p.m. – 8.30 p.m. – musical performance by Dario Piga – flamenco guitarist

  – screening of silent feature film, Silvio Pellico, il martire dello Spielberg from 1915

  22/5/2022 SUNDAY

  Dungeon of Nations exhibition

  The Life of Italian Carbonari at Špilberk / My Dungeons: traces of Silvio Pellico at Špilberk Castle

  • Special guided tours lasting 20 minutes at 11 a.m., 1 p.m., 3 p.m

  Stairs south

  11 a.m. – 2 p.m. – musical performance by David Messana, instrumental guitar show

  2 p.m. – 5 p.m. – musical performance by Martin “Kudla” Kudlička, Brno singer

  Baroque chapel

  9 a.m. – 10 a.m. – Italian Mass of St. Celebrated by P. Angelo Lemme, OSA

  Ogilvy lecture hall

  10 a.m. – 11 a.m. – prof. Francesco Leoncini, Università di Venezia – lecture Il Risorgimento come fattore di riscatto delle nazionalità slave: Mazzini e T. G. Masaryk (Risorgimento as a factor in the redemption of Slavic nationalities: Mazzini and T. G. Masaryk)

  11 a.m. – 12 p.m. – prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., Brno – lecture about Špilberk events 200 years ago

  12 p.m. – 1 p.m. – ThDr. Pavel Helan, Th.D., Hussite Theological Faculty KU – lecture about the topic of Czech-Italian relations in the period of regimentment

  3 p.m. – end of the event and farewell

  Change of programme is reserved.

 • SATURA LANX

  výstava soch Ondřeje Svobody v exteriéru brněnského hradu Špilberku.

  Satura lanx – latinsky „plná mísa“, v archaickém Římě tak byla označována mísa plná různých druhů ovoce, později se tento termín začal používat pro označení nesourodé směsice.
  Samotná výstava představuje šest soch vytvořených v uplynulých sedmi letech. Tyto sochy mají z pohledu autora více rysů odlišných než spojujících, některé sochy byly například navrženy pro konkrétní prostor, jiné vznikly zdánlivě bez podnětu, několik bylo po dokončení přepracováno, jedna natolik zásadně, že tím byl úplně popřen původní koncept. Sochy jsou jak figurální, tak nefigurální, nerezavějící i rezavějící…
  Tudíž výraz „satura lanx“ ve smyslu „směs různého“ přišel autorovi vhodný k pojmenování této nesourodé bandy kovových šviháků.

  Výstavu můžete vidět v areálu hradu od 1. dubna do 11. září 2022

 • Komentované prohlídky výstavy

  Srdečně Vás zveme 20. dubna a 11. května 2022 na hrad Špilberk na komentované prohlídky výstavy Poklady špilberské zbrojnice.

  Pojďte si prohlédnout to, co bylo oku veřejnosti dosud skryto, jako například zbraně a zbroje středověku, příběh Brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru nebo raritní a zdobné zbraně spolu s připomínkou prací brněnských puškařů. Výstavou vás provede poutavé vyprávění kurátora výstavy.

  Výstavou provede kurátor Radim Dufek (správce sbírky militarií).

  Kdy: středa 20. dubna a středa 11. května 2022 od 16.00 hodin.
  Kde: gotický sál hradu Špilberku, sraz na Malém nádvoří
  Vstupné: stejné jako do výstavy

   

 • Velikonoce na hradě

  K jaru patří neodmyslitelně oslava Velikonoc. Letos je můžete strávit opravdu originálně, a to u nás na hradě. Srdečně zveme malé i velké na první ročník velikonoční akce na hradě Špilberku. Hlavní náplní akce bude hledání malovaných vajec a následné luštění tajenky.

  Od čtvrtka 14. 4. 2022 do pondělka 18. 4. 2022 budou po areálu hradu rozmístěna obří vejce. Každé vejce ukrývá kus tajenky, kterou když děti vyluští, zaslouží si odměnu, která na ně bude čekat u pokladny. Jako bonus se pak budete moci vyfotit v našem instarámečku na památku.

  Ve čtvrtek 14. 4. 2022 od 9:00 do 16:30 pak bude nachystaný program pro celou rodinu. Chystáme Tvořivé velikonoční dílny, kde si děti budou moci vyrobit různé velikonoční dekorace. Za pěkného počasí budou přichystané venkovní pohybové aktivity a možná si pohladíte i velikonočního zajíčka, lépe řečeno králíčka. Přijďte za námi a užijte si Velikonoce na hradě.

  Od čtvrtka 14. 4. do soboty 16. 4. 2022 bude navíc připravený i doprovodný program v podobě velikonočního jarmarku, kde si budete moci zakoupit, co bude lahodit vašim chuťovým i zrakovým smyslům.

  Vstupenky na dílničky si prosím objednejte ONLINE!

  Pro více informací sledujte náš facebookový profil Špilberk žije, kde to opravdu žije 12 měsíců v roce.

  Tvořivé velikonoční dílny

  Pro rodiče s dětmi jsme ve čtvrtek 14. dubna připravili, ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Hlídka ZOO Brno, Tvořivé velikonoční dílny.

  V prostředí renovované hradní konírny si s dětmi namalujeme vajíčko, vyrobíme si ozdobného zajíčka na kolíčku nebo zapichovací kuřátko do květináče. Za hezkého počasí se pak děti můžou těšit na speciální velikonoční překážkovou dráhu nebo kroketový slalom. Nebudou chybět ani živí velikonoční králíčci.

  Pojďte si užít Velikonoce na hrad Špilberk!

  Z důvodu omezené kapacity vás prosíme o zakoupení vstupenky předem online. Se zakoupenou vstupenkou online (stačí elektronická verze) se prosím dostavte v čas, který je na ní uvedený, k bráně severního dvora u vstupu do kasemat.

  Vstupenka Tvořivé velikonoční dílny zahrnuje vstup do tvořivé dílny na 90 minut, dle Vámi vybraného času.

  Vstupné:

  Tvořivé dítě:  150 Kč
  Doprovod tvořivého dítěte: 0 Kč (K jednomu dítěti je akceptován jeden doprovod.)

  Vstupenky na dílničky si prosím objednejte ONLINE!

  Časy dílen:

     9.00–10.30
  10.30–12.00
  12.00–13.30
  13.30–15.00
  15.00–16.30

  Kapacita výtvarných dílniček je 50 osob, včetně dětí i doprovodů, proto při koupi vstupenky prosím uvádějte maximálně 1x doprovod zdarma.

  Změna programu vyhrazena.

 • Jarní prázdniny mezi hračkami

  Jarní prázdniny mezi hračkami

  Pro rodiny s dětmi jsme ve dnech 8.–11. 3. 2022 připravili prázdninový program. Každý den od 10 do 13 hodin bude probíhat program ve výstavě Hračky na hradě doplněný výtvarnou dílnou, kde si děti vyrobí jednoduchou hračku. Program je vhodný pro děti do 5 do 10 let s doprovodem.

  Z důvodu omezené kapacity vás prosíme o zakoupení vstupenky předem online. Kapacita výtvarných dílniček je 20 osob, včetně dětí i doprovodů, proto při koupi vstupenky prosím uvádějte maximálně 1x doprovod zdarma. Pokud by chtěl další doprovod navštívit první část programu, který se odehrává ve výstavě Hračky na hradě, je možné zakoupení základní vstupenky dle ceníku výstavy.

  Cena 

  Tvořivé dítě  150 Kč
  Doprovod tvořivého dítěte 0 Kč (k jednomu dítěti je akceptován jeden doprovod)
  Online vstupenky na akci můžete koupit zde: ONLINE VSTUPNÉ

  Průběh

  • 10–11 hodin návštěva výstavy
  • 11–13 hodin výtvarná dílna v edukačním centru

  Součástí výstavy je také herna, jejíž návštěva není časově omezená.
  Do výstavy a na program není umožněn vstup s kočárkem (lze uschovat u hlavního vstupu do hradu).

  Více informací 

  Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D.
  tel: 542 123 618
  svatkova@spilberk.cz

   

 • Nová díla v expozici Od moderny po současnost

  Naše stálá expozice Od moderny po současnost byla rozšířena o dvě zajímavá díla umělců spojených s Brnem.

  Do prostoru stálé expozice věnovanému neokonstruktivním a konceptuálním tendencím přibylo dílo brněnského představitele Klubu konkrétistů Josefa Hrdého (nar. 1932), který na jaře letošního roku oslaví své 90. narozeniny. Obraz Hommage astronautique z roku 1986 je založen na optických proměnách vyvolaných střídáním barevných pruhů. Vznik obrazu byl inspirován tragickou událostí raketoplánu Challenger společnosti NASA, který dne ledna 1986 (po necelých třech letech aktivní služby), 73 sekund po startu své desáté mise STS-51-L explodoval a shořel ve vzduchu přímo před zraky diváků. Všech sedm astronautů na palubě zahynulo.

  Do prostoru zaměřeného na činnost Fakulty výtvarných umění v Brně přibylo dílo brněnského umělce Břetislava Malého (nar. 1985), který nyní na fakultě vyučuje technologii malby. Jeho dílo Černá z roku 2021 je sestaveno z 28 téměř třímetrových elementů. Vytváří trojrozměrný „obraz“, který se konstruuje a zároveň se opět bortí, aby se opět transformoval v něco nového.

  Josef Hrdý – Hommage astronautique

  Břetislav Malý – Černá

   

   

   

   

   

   

   

   

  Josef Hrdý – Hommage astronautique                                                                    Břetislav Malý – Černá

 • Forum Brunense 2021

  Forum brunense vychází od roku 1988. Tradičně shrnuje vše, čím se v uplynulém roce zabývali odborníci Muzea města Brna. Sborník nabízí řadu odborných článků, které se týkají dějin Brna v politickém, sociálně-ekonomickém a kulturním kontextu. Aktuální číslo věnované roku 2021 nabízí např. články o francouzském cirkusu v Brně, o vedutě obléhání města Brna švédskou armádou v roce 1645 nebo o zlatých letech brněnské atletiky (1920–1931). Témat však obsahuje mnohem více.

  Forum brunense je již k dostání za 85 Kč v prodejně suvenýrů na hradě Špilberku.

  Obsah:

  Studie a články

  Jiří Vaněk, Zlaté roky brněnské atletiky (1920–1931). Osobnosti, legendy, mistři, rekordmani – a ti ostatní

  Materiály

  • Pavel Košťál, Francouzský cirkus v Brně v letech 1853 a 1854
  • Jana Svobodová, Krajina jižní Moravy v dílech umělců z okruhu vídeňské Akademie ve 2. polovině 19. století
  • Michal Simandl, Zestátnění brněnské městské policie v letech 1921–1923
  • Božena Víchová, Oko do duše okno

  Nad sbírkami

  • Tomáš Koch, Veduta obléhání města Brna švédskou armádou v roce 1645. Velkolepé zobrazení obléhání
  • Petr Vachůt, Bedřich Franz – průvod Božího těla v červnu 1841 na Zelném trhu. Výročí 180 let od exponování nejstarší reportážní fotografie na světě
  • Anežka Špinlerová, Nové přírůstky plavek do textilních sbírek historického oddělení a stručná historie „koupacího trika“
  • Martin Samson, Sbírka tiskovin, dopisů a známek Valentina Schiebla

  Zprávy

  • Zuzana Holubová, Konference Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v letech 2019–2020
  • Pavel Ciprian, Centrum dialogu
  • Iveta Černá, Bilaterální spolupráce Norska a České republiky ve vile Tugendhat: mezinárodní symposium „Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století“
  • Pavel Ciprian, Muzeum města Brna v roce 2020
 • Nová expozice Rakouská Morava

  Výtvarné umění 16. – 19. století v Brně

  Nová stálá expozice starého umění představí nejvýznamnější malby a sochy ze sbírek Muzea města Brna do konce 19. století. Navodí představu, s jakými výtvarnými díly se Brňané ve své době setkávali, a jak se umění v Brně v období Habsburské monarchie vyvíjelo.

  Novou expozici RAKOUSKÁ MORAVA můžete na hradě Špilberku navštívit od 24. února 2022.

  Většinu obrazů v části věnované 19. století neměli návštěvníci možnost dosud možnost vidět, protože byly skryté v depozitářích.