csČeština
Navigation

Nouzový návštěvní řád 2020

V souladu s nařízením vlády ze dne 30. 4. 2020 proti šíření onemocnění COVID-19 byla v Muzeu města Brna přijata následující nařízení pro návštěvníky hradu Špilberku.

 • Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s dodržováním uvedených nařízení.
 • Osoby podléhající karanténě a osoby vykazující zdravotní potíže mají vstup zakázán.
 • Osoby bez ochrany horních cest dýchacích mají vstup zakázán. Návštěvníci musí používat roušky či šátky.
 • Návštěvníci vstupují na vlastní riziko, muzeum neručí za jejich zdravotní stav. Pokud návštěvníci patří do rizikové skupiny obyvatel, měli by návštěvu zvážit.
 • U vstupu do interiéru hradu musí návštěvníci povinně použít dezinfekci rukou.
 • V interiéru hradu musí návštěvníci povinně dodržovat rozestupy 2 m.
 • Shlukování osob v areálu hradu, u pokladen, ve výstavách a stálých expozicích a v dalších vnitřních prostorách je zakázáno.
 • Používání interaktivních prvků je zakázáno, zrušeny jsou vzdělávací programy a doprovodné akce. Provoz odpočinkových zón je omezen.
 • Počet návštěvníků v interiéru je limitován charakterem konkrétních prostor. Návštěvník je povinen dbát pokynů na místě a pokynů zaměstnanců.
 • Preferovány jsou bezhotovostní platby.
 • Použité ochranné prostředky se musí odkládat výhradně do označených odpadkových košů.