csČeština
Navigation

Pronájem prostor sloužících k podnikání

Muzeum města Brna, příspěvková organizace
zveřejňuje v souladu s ust. čl. IX písm. m) Zřizovací listiny Muzea města Brna, příspěvkové organizace, záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání

 v objektu NKP hrad a pevnost Špilberk, Špilberk 1, číslo popisné 210, na pozemku
p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno, obec Brno. Pozemek se nachází ve vlastnictví statutárního města Brna a objekt je jeho součástí. Pozemek s objektem jsou předány k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci se sídlem Špilberk 1, 662 24 Brno, IČO 00101427.

Předmětem pronájmu jsou prostory sloužící k podnikání – tzv. strážnice – v přízemí objektu východního přístavku o celkové výměře 79,90 m2, přilehlá zastřešená plocha o výměře 33,30 m2, terasa o výměře 39,40 m2 přiléhající k tzv. východnímu přístavku a část komunikace pro pěší spojující obě venkovní plochy o výměře 25,8 m2.

Předmětné prostory budou pronajaty na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, za účelem provozování lehkého občerstvení (bufetu, bistra, kavárny).

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 6. 2022.

Bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní: Ing. Ivo Macháň, tel. 542 123 667, e-mail: machan@spilberk.cz.

 podrobné informace:

Top