csČeština
Navigation

Pronájem prostor sloužících k podnikání

Statutární město Brno                                                                                  

Magistrát města Brna

Odbor kultury

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr

pronajmout prostory sloužící podnikání v objektu bez č. p./č. ev., o celkové výměře 135,7 m2,
s vnějším bazénkem o výměře 58,9 m2, jenž je součástí pozemku p. č. 3331 (zastavěná plocha a nádvoří) na ul. Černopolní 299/26, 602 00 Brno – sever Černá Pole, v k. ú. Černá Pole, obec Brno, vše předáno k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, IČO 00 10 14 27, se sídlem Špilberk 1, Brno, PSČ 662 24. Objekt je zkolaudován jako sauna (objekt).

Nejedná se o nové nabídkové řízení, nýbrž o zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory zájemci spolku Komunitní sauna Drobného, z. s., vedeného u Krajského soudu v Brně, pod. sp. zn.
L 2831/SL/KSBR se sídlem Lidická 1878/46, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 17253802, jenž vznikl za účelem zlepšovat kvalitu života obyvatel Brna, zlepšovat jejich zdravotní stav tělesně i duševně, rozvíjet komunitní život, navazovat na historii místa Komunitní sauny Drobného a rozvíjet jí skrz vzdělávací a kulturní akce.

Objekt je využíván jako sauna od 60. let min. století a pro jeho další užití k tomuto účelu musí být provedena nájemcem zejména modernizace, ekologizace a ekonomizace provozu prostor vč. bazénového zařízení, opravy vnějšího pláště objektu (fasáda, střecha, klempířské prvky) a oprava oplocení.  Nájemné činí 100 000 Kč/rok, pronajímatel je oprávněn nájemné každoročně valorizovat.

Nájem je na dobu určitou 5 let od účinnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání.

Způsob podávání připomínek a návrhů:

Případné připomínky, či návrhy ve věci předmětu pronájmu lze zaslat nebo předat do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na úřední desce MMB, na internetových stránkách www.brno.cz a na internetových stránkách správce objektu www.spilberk.cz, správci objektu: Ing. Ivo Macháň: e-mail machan@muzeumbrna.cz, tel.: 542 123 667 nebo Libor Krejčí, e-mail:  pronajmy@muzeumbrna.cz, tel.: 515 511 014, nebo  na Odbor kultury MMB, Mgr. Jindřiška Lesová, tel.: 542 172  184, e-mail: lesova.jindriska@brno.cz.

 

Ke stažení: záměr pronájmu-sauna Drobného

 

Velké nádvoří, západní kurtina (terasa), letní scéna – to všechno jsou skvělé prostory pro pořádání vašich akcí v roce 2023.

Pokud máte zájem o jejich pronájem, nyní je ideální čas na zahájení plánování další sezóny, termínů je zatím dost, ale kalendář se rychle plní.

Napište nám na pronajmy@muzeumbrna.cz  a můžeme společně naplánovat váš koncert, divadlo, společenskou akci, školení nebo svatbu.

Odkaz na ceník:

Přehled prostor k pronájmu:

 

Top