csČeština
Navigation

Pronájem prostor sloužících k podnikání

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, vyhlašuje dle ust.čl. IX písm. m) Zřizovací listiny nabídkové řízení na pronájem prostor v objektu NKP hrad a pevnost Špilberk. Předmětem pronájmu jsou prostory – tzv. Letní scény, které jsou nabízeny k pronájmu za účelem uskutečnění kulturního programu.

Předmětné prostory budou pronajaty na dobu určitou od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023. Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 2. 2023.

Více podrobností v dokumentu s názvem „Výzva výběrového řízení“. V přílohách rovněž naleznete další potřebné dokumenty pro vytvoření nabídky v případě zájmu.

Statutární město Brno                                                                                  

Magistrát města Brna

Odbor kultury

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr

pronajmout prostory sloužící podnikání v objektu bez č. p./č. ev., o celkové výměře 135,7 m2,
s vnějším bazénkem o výměře 58,9 m2, jenž je součástí pozemku p. č. 3331 (zastavěná plocha a nádvoří) na ul. Černopolní 299/26, 602 00 Brno – sever Černá Pole, v k. ú. Černá Pole, obec Brno, vše předáno k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, IČO 00 10 14 27, se sídlem Špilberk 1, Brno, PSČ 662 24. Objekt je zkolaudován jako sauna (objekt).

Nejedná se o nové nabídkové řízení, nýbrž o zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory zájemci spolku Komunitní sauna Drobného, z. s., vedeného u Krajského soudu v Brně, pod. sp. zn.
L 2831/SL/KSBR se sídlem Lidická 1878/46, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 17253802, jenž vznikl za účelem zlepšovat kvalitu života obyvatel Brna, zlepšovat jejich zdravotní stav tělesně i duševně, rozvíjet komunitní život, navazovat na historii místa Komunitní sauny Drobného a rozvíjet jí skrz vzdělávací a kulturní akce.

Objekt je využíván jako sauna od 60. let min. století a pro jeho další užití k tomuto účelu musí být provedena nájemcem zejména modernizace, ekologizace a ekonomizace provozu prostor vč. bazénového zařízení, opravy vnějšího pláště objektu (fasáda, střecha, klempířské prvky) a oprava oplocení.  Nájemné činí 100 000 Kč/rok, pronajímatel je oprávněn nájemné každoročně valorizovat.

Nájem je na dobu určitou 5 let od účinnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání.

Způsob podávání připomínek a návrhů:

Případné připomínky, či návrhy ve věci předmětu pronájmu lze zaslat nebo předat do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na úřední desce MMB, na internetových stránkách www.brno.cz a na internetových stránkách správce objektu www.spilberk.cz, správci objektu: Ing. Ivo Macháň: e-mail machan@muzeumbrna.cz, tel.: 542 123 667 nebo Libor Krejčí, e-mail:  pronajmy@muzeumbrna.cz, tel.: 515 511 014, nebo  na Odbor kultury MMB, Mgr. Jindřiška Lesová, tel.: 542 172  184, e-mail: lesova.jindriska@brno.cz.

 

Ke stažení: záměr pronájmu-sauna Drobného

 

Velké nádvoří, západní kurtina (terasa), letní scéna – to všechno jsou skvělé prostory pro pořádání vašich akcí v roce 2023.

Pokud máte zájem o jejich pronájem, nyní je ideální čas na zahájení plánování další sezóny, termínů je zatím dost, ale kalendář se rychle plní.

Napište nám na pronajmy@muzeumbrna.cz  a můžeme společně naplánovat váš koncert, divadlo, společenskou akci, školení nebo svatbu.

Odkaz na ceník:

Přehled prostor k pronájmu:

 

Top