csČeština
Navigation

Pronájem prostor sloužících k podnikání

Muzeum města Brna, příspěvková organizace,

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

zveřejňuje

 

v souladu s ust. čl. IX písm. m) Zřizovací listiny Muzea města Brna, příspěvkové organizace, záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání

v objektu NKP hrad a pevnost Špilberk, Špilberk 1, číslo popisné 210, na pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno, obec Brno. Pozemek se nachází ve vlastnictví statutárního města Brna a objekt je jeho součástí. Pozemek s objektem jsou předány k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci se sídlem Špilberk 1, 662 24 Brno, IČ 00 101 427.

Předmětem pronájmu je místnost v přízemí vnějšího jižního křídla o výměře 40,41 m2, navazující na vstupní halu.

Předmětné prostory budou pronajaty na dobu určitou od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019.

Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách www.spilberk.cz. Bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní: Ing. Jiří Pejchal, tel.: 542 123 668,  e-mail: pejchal@spilberk.cz. nebo  Ing. Ivo Macháň, tel. 542 123 667, e-mail: machan@spilberk.cz. Za Muzeum města Brna vyřizuje Ing. Soňa Franzová, tel.: 542 123 624, e-mail: franzova@spilberk.cz.

 Záměr pronájmu JK 120 2018

Salonek pronájem

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno

zveřejňuje v souladu s ust. čl. IX písm. m) Zřizovací listiny Muzea města Brna, příspěvkové organizace, záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání

v objektu NKP hrad a pevnost Špilberk, Špilberk 1, číslo popisné 210, na pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno, obec Brno. Pozemek se nachází ve vlastnictví statutárního města Brna a objekt je jeho součástí. Pozemek s objektem jsou předány k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci se sídlem Špilberk 1, 662 24 Brno, IČ 00 101 427.

Předmětem pronájmu jsou prostory sloužící k podnikání  – tzv. strážnice – v přízemí objektu východního přístavku o celkové výměře 46,40 m2, přilehlá zastřešená plocha o výměře 33,30 m2, terasa o výměře 39,40 m2 přiléhající k tzv. Východnímu přístavku a část komunikace pro pěší spojující obě venkovní plochy o výměře 25,8 m2.

Předmětné prostory budou pronajaty na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019, v případě terasy v měsících květen až září (1. 7. – 30. 9. 2018, 1. 5. – 30. 6. 2019), za účelem provozování lehkého občerstvení (bufetu, bistra).

Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách www.spilberk.cz. Bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní: Ing. Jiří Pejchal, tel.: 542 123 668,  e-mail: pejchal@spilberk.cz. nebo Ing. Ivo Macháň, tel. 542 123 667, e-mail: machan@spilberk.cz. Za Muzeum města Brna vyřizuje Ing. Soňa Franzová, tel.: 542 123 624, e-mail: franzova@spilberk.cz.

Záměr pronájmu bufet 2018 JP

STR-bistro-052017