csČeština
Navigation

V Brně vzniklo nové občanské sdružení – Společnost přátel Muzea města Brna. Své sídlo má na hradě Špilberku, kam si brněnská veřejnost i návštěvníci našeho města již za posledních deset let, které uplynuly od otevření prvních expozic po rozsáhlé rekonstrukci hradu, zvykli chodit za historií, uměním, hudbou, divadlem i na společenská setkání.

Nově ustavená společnost chce vyjít vstříc všem příznivcům Muzea města Brna a zájemcům o archeologii, historii, architekturu a výtvarné umění i o další aktivity související s péčí a prezentací kulturního dědictví našeho města. Smyslem Společnosti, která byla Ministerstvem vnitra ČR zaregistrována k 10. listopadu 2006, je být Muzeu města Brna partnerem a podporovat jeho výstavní i publikační činnost, péči o sbírky a v neposlední řadě také akvizice do muzejních sbírek. Vedle uvedených aktivit však Společnost chce pro své členy pořádat různé akce, a to besedy, přednášky, exkurze, ale i akce prezentační, propagující brněnskou historii a kulturu. Svým členům Společnost nabídne pravidelné aktuální informace o činnosti Muzea města Brna, zasílání pozvánek na zahájení výstav a další kulturní akce, volný vstup do všech jeho expozic a výstav, slevy při nákupu muzeem vydávaných publikací i další členské výhody, jejichž nabídka bude postupně rozšiřována.

Na první ustavující schůzi, která proběhla 9. května 2007 a které se mimo jiné zúčastnila také 1. náměstkyně primátora města Brna paní Barbora Javorová a další hosté, byli zvoleni členové výboru.

Předsedou byl ustanoven PhDr. Jiří Pernes, členy výboru se stali PhDr. Jiří Čejka, Jiří Morávek, Ing. Dalibor Musil, PhDr. Gustav Novotný,CSc., Prof. PhDr. Dušan Uhlíř,CSc. a PhDr. Jiří Vaněk. Jednatelem společnosti byla schválena PhDr. Dagmar Baumannová,CSc. Čestnou záštitu nad Společností přátel Muzea města Brna přijali primátor statutárního města Brna Roman Onderka a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

Pokud Vás náš projekt zaujal můžete jej podpořit svým členstvím.

Členem Společnosti přátel Muzea města Brna se může stát po vyplnění přihlášky a zaplacení příspěvku fyzická osoba (řádné členství s příspěvkem 100,- Kč ročně) nebo právnická osoba (přispívající členství – příspěvek od 1000,- Kč ročně).

Případné další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím e-mailu: muzeum.brno@spilberk.cz nebo při osobním jednání.

Děkujeme Vám za čas, který našemu projektu věnujete, a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Top