csČeština
Navigation

Odborná rada Muzea města Brna

Odborná rada Muzea města Brna je poradním orgánem ředitele Muzea města Brna a to v souladu se Zřizovací listinou organizace. Jejím hlavním posláním je koordinace a vydávání doporučujících stanovisek ke krátkodobé i dlouhodobé odborné, vědecké, publikační, badatelské a výstavní činnosti muzea. Dále se může vyjadřovat k jednotlivých odborným projektům, spolupráci s obdobnými institucemi či k zahraniční spolupráci organizace.

Složení odborné rady:

PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
ředitelka Ústavu antropologie
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Mgr. Ladislava Horňáková,
Vedoucí odborného oddělení
Kurátor sbírky architektury
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Mgr. Petr Fedor
Vedoucí odboru Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Jihomoravského kraje

prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
profesor – Seminář dějin umění
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel
Národní technické muzeum

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Ředitel Moravské zemské knihovny

Tajemníkem Odborné rady Muzea města Brna je Mgr. Pavel Žára, M.A., vedoucí oddělení kanceláře ředitele. E-mail: zara@muzeumbrna.cz; tel. +420 542 123 612

 

Odborná rada zasedala v pátek 20. května 2022.

Zápis z jednání:

220520 zapis_odborna rada.

 

Příští zasedání Odborné rady Muzea města Brna bude 19. května 2023.

Top