csČeština
Navigation

Součástí knihovny Muzea města Brna byl i fotoarchiv, který sloužil jako pomocný a dokumentační materiál.

Po mimořádné inventarizaci v r. 2004 se fond fotoarchivu osamostatnil a z jeho nejvýznamnějších částí je postupně vytvářen fond sbírkový.

PhDr. Lenka Kudělková
tel.: 542 123 644; e-mail: kudelkova@spilberk.cz

Top