csČeština
Navigation

Forum brunense vychází od roku 1988. Tradičně shrnuje vše, čím se v uplynulém roce zabývali odborníci Muzea města Brna. Sborník nabízí řadu odborných článků, které se týkají dějin Brna v politickém, sociálně-ekonomickém a kulturním kontextu. Aktuální číslo věnované roku 2019 nabízí např. články o vodojemech na Špilberku, o brněnské atletice, o otevření Německého domu v Brně roku 1891 nebo o špilberských vězeňských celách. Témat však obsahuje mnohem více.

Forum brunense je již k dostání za 75 Kč v prodejně suvenýrů na hradě Špilberku.

Obsah:

Studie

 • Jiří Vaněk: Zlaté roky brněnské atletiky (1920 – 1930) – I. část Od počátků k prvním vrcholům (1920–25)
 • Vincenta Martina Vodáková: Osudy domu a jeho obyvatel – č. p. 27 v Brně na Veveří
 • Michal Simandl: Sto let od dopadení zločince Leopolda Pausera

Materiály

 • Pavel Borský: Vodojemy na Špilberku
 • Michal Hančák – Petr Vachůt: Vězeňské cely ve východním křídle Špilberku v letech 1939–1940
 • Pavel Košťál: Slavnostní otevření Německého domu v Brně v roce 1891 a jeho odraz v tehdejším českém tisku

Nad sbírkami

 • Dana Olivová: Za rok až pět tisíc kilometrů… (musí nachodit hospodyně v neúsporně uspořádané kuchyni)
 • Božena Víchová: Neznámý baron Trenck

Jubilea

 • CCCLXXIV anni a tempore, quando arx Brunensis a Gottis oppugnata et soluta est. 374 let od obléhání pevnosti Brněnské Švédy a jejího osvobození

Zprávy

 • Barbora Svátková – Lenka Mrázová: Za markraběte Jošta! Unikátní vzdělávací hra na Špilberku
 • Pavel Ciprian: Muzeum města Brna v roce 2018

Sborník Forum Brunense 2019 na kamenné lavici se siluetou celého Špilberku v pozadí

 

Top