csČeština
Navigation

Zajímavosti z brněnské historie, výsledky bádání historiků a archeologů i přehled činnosti Muzea města Brna za uplynulý rok přináší sborník Forum brunense 2015.Těžiště sborníku leží v 19. a 20. století, nechybí ani příspěvky o archeologických nálezech nebo autentické vzpomínky na bombardování Brna.

 Dočtete se, co nechal Napoleon v Brně zničit, jakou roli měly hostince v životě lidí i co se s hostinci stalo v roce 1948 a seznámíte se s různými osobnostmi – od velitelů až po voršilky.

Co na Špilberku napáchal Napoleon? Tím se zabývá minulý ředitel muzea Jiří Vaněk v příspěvku Poničení Špilberku francouzskou armádou v roce 1809 a obnova hradní studny (1810-11). Právě obnova studny vrátila špilberské pevnosti provozuschopnost. Věděli jste, že slavný teoretik komunismu Karl Marx byl u nás obdivován už před 150 lety? V kontextu dělnického hnutí a vznikajícího socialismu to ve stati Marxovské rituály a oslavy v Brně v 19. století vysvětluje Jaromír Sobotka.

Architekturou se ve sborníku zabývá Pavel Borský v příspěvcích Goticko-renesanční hradba na Petrově a Dům č. 23/94 na náměstí Svobody a stavitel František Pawlu. Jedné z nejvýznamnějších vojenských osobností na Špilberku se věnuje Jiří Vaněk ve stati Špilberský velitel baron Pfeffershofen a otazníky kolem jeho epitafu v kostnici u sv. Jakuba. Článek Boženy Víchové Brněnské sestry voršilky seznámí čtenáře s historií řádu františkánek, později voršilek. Významného předválečného právníka a politika představí Josef Novák v příspěvku Brněnský advokát a poslanec JUDr. Vojtěch Kyjovský. Nelehké osudy Brňanů na konci války přiblíží Vzpomínka na vyprávění mé babičky (Antonie Konečné) o konci druhé světové války a Jarmila Veronika Pospíšilová-Šteflová v článku Vzpomínky na brněnský 20. listopad 1944. Význam hospod a jejich sociální roli zkoumá Pavel Košťál v příspěvku Hostince v životě moravských Syrakus – městyse Líšně u Brna. Tématu pohostinství se věnuje i Jan Čermin, který ve stati Kam půjdeme po práci na pivo? Sonda do dějin socializace pohostinských živností v Brně (1948–1953) popisuje rušení soukromovlastnických vztahů po únoru 1948.

V poslední části sborníku se Petr Vachůt zabývá archeologickým nálezem mince Václava II. v jednom z hrobů na Starém městě v příspěvku Obol mrtvých ze Starého Brna v kontextu zvyku vkládání mincí do hrobů ve vrcholném středověku a novověku.

Forum brunense 2015 je k zakoupení na hradě Špilberku v prodejně suvenýrů v barokní lékárně. Najdete ji na malém nádvoří.

 

Top