csČeština
Navigation

Muzeum města Brna – instituce, která už při svém zrodu dostala do vínku péči o kulturní dědictví svého města – má více než stoletou tradici.

Muzeum má v současné době tato odborná oddělení:

Oddělení archeologie

Nálezy od starší doby kamenné až po novověk tvoří naši archeologickou sbírku. Většina pochází ze sběrné oblasti pod správu Statutárního města Brna, ojediněle i odjinud.
♦ Více informací o oddělení

ODDĚLENÍ DĚJIN ARCHITEKTURY

Naším specifikem je sbírka související s historií brněnské architektury a urbanismu. Zahrnuje období od 12. st. po současnost, její těžiště spočívá v období 20. a 30. let 20. st.
♦ Více informací o oddělení

ODDĚLENÍ DĚJIN UMĚNÍ

Právě tato sbírka stála u našich muzejních počátků. Umělecká sbírka sahá od konce 14. st. až do současnosti, převážná část sbírkového fondu přitom pochází z 20. st.
♦ Více informací o oddělení


ODDĚLENÍ HISTORIE

Brněnské písemnosti, militaria, cechovní památky a řemesla především z 18. až 20. st. tvoří základ této rozmanité historické sbírky. I tahle stála u počátků našeho muzea.
♦ Více informací o oddělení

ODDĚLENÍ RESTAURÁTORSKO KONZERVÁTORSKÉ

Stav všech našich sbírkových předmětů mají na starosti kolegové z tohoto pracoviště. Zajišťují jejich opravy a podle potřeb i uvedení do původního stavu.
♦ Více informací o oddělení

KNIHOVNA A FOTOARCHIV

Muzejní knihovna shromažďuje knihy, sborníky, odborné časopisy a noviny zaměřené na historii Brna, veřejné a společenské události města, jeho architekturu, umění i významné osobnosti.
♦ Více informací o knihovně
♦ Online katalog knihovny
Fotoarchiv slouží jako samostatný sbírkový fond.
♦ Více informací o fotoarchivu


ENCYKLOPEDIE BRNA

Internetová encyklopedie dějin města Brna.
♦ Více informací

Top