csČeština
Navigation

Sbírka uměnovědného oddělení zahrnuje sbírkové předměty z období od konce 14. století do současnosti; převážná část sbírkového fondu spadá do 20. století. Rozsáhlý fond tvoří téměř 5 tisíc obrazů a soch, dále soubory grafických listů, kreseb a plakátů (přes 12 tisíc kusů), scénografie a 3 tisíce položek fondu užitého umění (hodiny, cín, sklo, porcelán, keramika, šperky a umělecká knižní vazba). Od počátečního formování umělecké sbírky daného historickými podmínkami (sbírky rakouské, německé aj. provenience), byla pozornost postupně soustředěna na české, slovenské a moravské, resp. brněnské autory. Rozsah a úroveň sbírkového fondu řadí město Brno mezi vlastníky jedné z nejkvalitnějších městských sbírek v naší zemi.

Nejstarší sbírkové předměty a předměty z období 18. a 19. století získalo muzeum při svém založení v roce 1904 z darů bohatých brněnských měšťanů a prvními nákupy.

Obdobným způsobem se sbírkový fond rozšiřoval i v dalších letech. Sbírka umění 20. století vznikala v průběhu 60. a 70. letech nákupy od sběratelů, rodinných příslušníků umělců či přímo v ateliérech žijících autorů.

Ve sbírce starého umění vyniká soubor renesančních votivních obrazů – epitafů brněnských měšťanů, které byly původně umístěny v městském kostele sv. Jakuba. Ze stejného kostela byly do muzejních sbírek přemístěny sochy světců od jednoho z nejvýznamnějších sochařů činného ve druhé polovině 18. století v Brně a na Moravě Ondřeje Schweigla. Sochy byly součástí barokních oltářů, ale v důsledku regotizace interiéru byly odstraněny.

Významná a početně rozsáhlá je kolekce portrétů zahrnující vyobrazení panovníků (císař Josef I. a Karle VI. od Simone Gionimy z roku 1709 a 1715, císař Josefa II, císařovna Marie Terezie, od Franze Russa portrét císaře Františka Josefa I. z roku 1888 ad.), portréty představitelů města, význačných osobností politického a společenského života a kolekci měšťanských portrétů. Počátek 19. století a období biedermeieru představují díla autorů Josefa Ignáce Weidlicha, Antona Johanna Ferenze, Josefa Švandy a Johanna Nepomuka Gebhardta. Na jejich tvorbu navázali malíři další generace (Josef Zelený, Emil Pirchan, Franz Felbinger, Josef Šichan a Anton Katzer). Jednotlivými díly různých žánrů jsou zastoupeni např. Johann Heinrich Schönfeld, František Vavřinec Korompay, Johann Baptist Lampi ml., Franz Schrotzberg, Robert Theer, Theodor Hörmann, Eugen Jettel, Tina Blau-Lang, Eduard Kasparides, Josef Carl Püttner, Josef Neugebauer ad.).

Sbírkový fond grafiky obsahuje mimo jiné konvolut prací brněnských rodáků, mědirytců Josefa Axmana a Františka Xavera Rektoříka.

Z moderního umění 1. poloviny 20. století patří mezi nejzávažnější fondy díla Jaroslava Krále, Františka Foltýna, Vincence Makovského, Josefa Kubíčka, Františka Süssera, Eduarda Miléna, Petra Dillingera a dalších. Nejvzácnější fond moderní sbírky tvoří na 50 obrazů Antonína a Linky Procházkových, které muzeum získalo darem od dědiců. Akviziční činnost je rovněž zaměřena na dokumentování vývoje a osobností brněnského prostředí 2. poloviny 20. století a na současnost: Bohumír Matal, Bohdan Lacina, Jánuš Kubíček, Robert Hliněnský, Dalibor Chatrný, Pavel Navrátil, Jiří Šindler, Antonín Odehnal, Leonid Ochrymčuk, Emanuel Ranný, František Šenk, Miroslav Šimorda, Miroslav Širůček, Miroslav Štolfa, Vladimír Kokolia, Petr Veselý, Petr Kvíčala, Pavel Hayek, Libor Jaroš, Jiří Sobotka a další.

Top