csČeština
Navigation

Konzervátorské pracoviště udržuje a zajišťuje stav sbírkových předmětů, jejich opravy a – pokud je to žádoucí – jejich uvedení do původního stavu. Oddělení se začalo postupně utvářet v sedmdesátých letech 20. století v souvislosti s množícími se archeologickými nálezy na území města. Jednalo se především o nálezy keramických a skleněných střepů, které byly po očištění sestavovány a doplňovány do původních celků.

Od roku 1985 je budováno specializované pracoviště pro kovy a jejich konzervaci

O jedenáct let později vzniká dílna se specializovaným pracovníkem na dřevo, jeho ošetření s možností doplnění (dořezání, odlití) chybějících částí a opravy polychromie.

Současně s konzervátorskými zásahy na sbírkových předmětech je nezbytná práce konzervátorů při výrobě replik a kopií, používaných k expozičním účelům. Tento novodobý trend – zvláště u stálých či dlouhotrvajících výstav, ale i zápůjček – umožňuje nahrazení unikátních předmětů a tím i zabezpečení jejich ochrany.

Top