csČeština
Navigation

Velmi rozmanité jsou historické sbírky pocházející z období od 18. do 20. století, ojediněle i starší. Sbírka militárií, řemesel, cechovních památek, písemností, razidel domácnosti má těžiště v 19. století. Tyto předměty byly součástí sbírek již při vzniku muzea. K dalšímu nárůstu historických sbírek po dlouhá desetiletí přispívali především dárci a příznivci muzea svými dary.

Po přestěhování Muzea města Brna na hrad Špilberk obohatily sbírkový fond exponáty muzea odboje, které do té doby na Špilberku fungovalo.

Prostřednictvím těchto památek jsou trvale připomínány trpké chvíle věznění uherských jakobínů, iltaských vlastenců, polských politických vězňů a v neposlední řadě i doklady o utrpení, které přinesla první a zejména druhá světová válka. Drobným, ale velmi zajímavým fondem je kolekce předmětů útrpného práva, zejména mučicích nástrojů.

V osmdesátých letech 20. století byla přehodnocena sbírka textilu a módních doplňků. Podstatně se také rozrostl fond sportu.

Od roku 1980 jsou sbírkové fondy dále rozšiřovány rovněž nakupováním předmětů, podle finančních možností. Sbírkový fond historického oddělení dokumentuje jednotlivými předměty veřejnou i soukromou sféru brněnské oblasti. Při jednotlivých výstavách jsou tak prezentovány fondy řemesel, cechů, spolků, vývěsních štítů, stuh, praporů, pečetidel, razítek, razidel, písemností, diplomů, štočků, zbraní, módy, zdravotnictví, školství, také svítidel, vybavení domácnosti, kuřáckých potřeb a dalších.

Především pro Brňany je zajímavou kolekce prací brněnských puškařů, soubor cechovních brněnských památek, velmi cenným je interiér barokní lékárny kláštera alžbětinek, který pro Městské muzeum zakoupilo město již v roce 1908. Také drobnější předměty, například klepadlo ze dveří staré radnice, boty kurýra a další „drobnosti“ doplňující kolorit města Brna v různých historických obdobích.