csČeština
Navigation

Muzeum města Brna

Instituce, která už při svém zrodu dostala do vínku péči o kulturní dědictví svého města – má více než stoletou tradici.

Slavnostní otevření městského muzea se konalo v neděli 18. září 1904 u příležitosti desátého jubilea úřadování brněnského starosty Augustina rytíře Wiesera. Muzeum bylo umístěno v historických prostorách bývalého domu moravských stavů (dnešní Nové radnice) a navázalo zde na dřívější instalaci městské galerie, vzniklé na počátku roku 1896 z odkazu významného brněnského měšťana Heinricha Gomperze, která se tak stala součástí muzea. O zřízení vlastního městského muzea rozhodl obecní výbor města Brna už 20. března 1900, přestože na území města už po několik desetiletí působily dvě další muzejní instituce – Františkovo, pozdější Moravské zemské muzeum (zal. 1817) a muzeum uměleckoprůmyslové (1873).

Slibný počáteční rozvoj nového muzea přibrzdila první světová válka a bez problémů nezůstalo ani následující období, v němž moderní Brno prožívalo mohutný rozmach. V polovině třicátých let muselo muzeum opustit své původní prostory vzhledem k rekonstrukci areálu Nové radnice pro potřeby magistrátu a nalezlo útočiště v méně vhodném prostředí tzv. městského dvoru na Šilingrově náměstí. Tehdy také došlo ke sloučení muzea s městským archivem – definitivně se obě instituce osamostatnily až v roce 1948. Jistou stagnaci a škody způsobené událostmi druhé světové války se postupně dařilo překonávat a už během padesátých let můžeme zaznamenat postupný nárůst muzejní práce i jejího ohlasu u veřejnosti.

Zásadní zlom pro rozvoj muzea pak přineslo jeho přestěhování na významnou brněnskou památku hrad Špilberk v roce 1960.

Také postupný nárůst počtu kvalifikovaných odborných i technických pracovníků se zákonitě odrazil na rozsahu i kvalitě muzejní činnosti, v růstu muzejních sbírek, v nových výstavách a expozicích i v dalších formách vědecké, odborné a kulturní práce. Ani problémy vyvolané mnohaletou rozsáhlou (a dosud ne zcela dokončenou) rekonstrukcí sídla muzea Špilberku po roce 1984 na tom nemohly příliš změnit.

Muzeum města Brna se rozsahem i hodnotou svých sbírek a také svou vědeckou, odbornou, vzdělávací a kulturní činností, k níž neodmyslitelně patří i prezentace sbírek ve výstavách a expozicích, dnes řadí – a svědčí o tom i vysoký počet návštěvníků z domova i zahraničí – k předním muzejním institucím u nás.

Oddělení archeologie

Nálezy od starší doby kamenné až po novověk tvoří naši archeologickou sbírku. Většina pochází ze sběrné oblasti pod správu Statutárního města Brna, ojediněle i odjinud.
♦ Více informací o oddělení

ODDĚLENÍ DĚJIN ARCHITEKTURY

Naším specifikem je sbírka související s historií brněnské architektury a urbanismu. Zahrnuje období od 12. st. po současnost, její těžiště spočívá v období 20. a 30. let 20. st.
♦ Více informací o oddělení

ODDĚLENÍ DĚJIN UMĚNÍ

Právě tato sbírka stála u našich muzejních počátků. Umělecká sbírka sahá od konce 14. st. až do současnosti, převážná část sbírkového fondu přitom pochází z 20. st.
♦ Více informací o oddělení


ODDĚLENÍ HISTORIE

Brněnské písemnosti, militaria, cechovní památky a řemesla především z 18. až 20. st. tvoří základ této rozmanité historické sbírky. I tahle stála u počátků našeho muzea.
♦ Více informací o oddělení

ODDĚLENÍ RESTAURÁTORSKO KONZERVÁTORSKÉ

Stav všech našich sbírkových předmětů mají na starosti kolegové z tohoto pracoviště. Zajišťují jejich opravy a podle potřeb i uvedení do původního stavu.
♦ Více informací o oddělení

KNIHOVNA A FOTOARCHIV

Muzejní knihovna shromažďuje knihy, sborníky, odborné časopisy a noviny zaměřené na historii Brna, veřejné a společenské události města, jeho architekturu, umění i významné osobnosti.
♦ Více informací o knihovně
♦ Online katalog knihovny
Fotoarchiv slouží jako samostatný sbírkový fond.
♦ Více informací o fotoarchivu


ENCYKLOPEDIE BRNA

Internetová encyklopedie dějin města Brna.
♦ Více informací

Jednotlivé objekty muzea

.

Top