• Mies v Brně / Villa Tugendhat

  Výstavní projekt připomíná 90. výročí od dokončení stavby vily Tugendhat a 10. výročí od zahájení její památkové obnovy. Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových navrhl v letech 1928–1929 Ludwig Mies van der Rohe, jeden z nejvýznamnějších světových architektů 20. století. Dům je zcela výjimečný svou konstrukcí, prostorovým uspořádáním, interiérovým vybavením, technickým zázemím a svým propojením se zahradou. Význam tohoto unikátního uměleckého díla pro dějiny světové architektury byl v roce 2001 deklarován zápisem na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

  Návštěvníci výstavy zhlédnou mimo jiné originální fotografie vily Tugendhat, které v roce 1931 pořídil Rudolf Sandalo, autentický nábytek z vybavení domu, původní projektovou dokumentaci objektu a řadu dalších dobových dokladů, které doposud nikdy nebyly vystaveny. Rovněž prostřednictvím dochované fotodokumentace brněnské výstavy z Domu umění z let 1968–1969 nahlédnou do její tehdejší vizuální podoby a architektonického řešení.

  Výstava „Mies v Brně / Villa Tugendhat“ potrvá od 11. září do 15. listopadu 2020.

  Právě na sklonku 60. let byla uspořádána v Domě umění výstava věnovaná vile Tugendhat – v době, kdy její památková obnova byla teprve v rovině plánů. Aktuální výstava připomínající důležitá výročí spojených s historií vily se proto symbolicky „vrací“ právě do brněnského Domu umění.

  Autory výstavy jsou Dagmar Černoušková a Jindřich Chatrný z Oddělení dějin architektury Muzea města Brna. Kurátorkou z Domu umění je Jana Vránová.

  Výstava vznikla v rámci spolupráce Domu umění města Brna s Muzeem města Brna, které spravuje kromě hradu Špilberku také vilu Tugendhat a ve sbírkách má zmíněné fotografie Rudolfa Sandala.

  Záštitu nad výstavou převzala paní Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna.

  Více zde: http://www.dum-umeni.cz/cz/vystavy/detail/id/640