Úsek ředitele

Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel, tel.: 542 123 611 , e-mail: [obfuscate_1_|114|102|103|99|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Ing. Veronika Lavingrová, asistentka ředitele, tel.: 542 123 611, e-mail: [obfuscate_1_|107|88|113|105|102|102|105|106|118|89|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]

 

Oddělení kanceláře ředitele

Mgr. Pavel Žára, M. A., vedoucí oddělení, tel.: 542 123 612, mobil: 602 586 620, e-mail: [obfuscate_1_|121|88|109|97|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]

 

Oddělení komunikace a marketingu

Gabriela Kyzlinková, vedoucí oddělení, tel.: 542 123 675, mobil: 736 624 138, e-mail: [obfuscate_1_|106|112|117|108|97|109|98|106|118|89|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Bc. Barbora Kachlířová, pracovník vztahů s veřejností, tel.: 542 123 616, mobil: 737 019 749, e-mail: [obfuscate_1_|106|88|94|104|100|104|105|106|118|89|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Jarka Dobiášová, pracovník vztahů s veřejností, tel.: 542 123 676, mobil: 776 570 384, e-mail: [obfuscate_1_|99|102|93|105|89|114|102|113|97|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Bc. Klára Světlíková, pracovník vztahů s veřejností, e-mail: [obfuscate_1_|114|109|96|116|100|104|98|106|118|89|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Jiří Doležal, grafik, tel.: 542 123 696, e-mail: [obfuscate_1_|99|102|103|101|114|96|99|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]

 

Oddělení muzejní pedagogiky

Bc. Markéta Brhlíková, vedoucí oddělení, tel.: 542 123 618, e-mail: [obfuscate_1_|97|105|99|108|97|106|102|113|97|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
MgA. Barbora Svátková, Ph. D., edukátor v kultuře, tel.: 542 123 618, e-mail: [obfuscate_1_|114|109|92|116|99|110|109|92|64|101|116|113|96|117|101|97|105|105|97|38|98|113]
Kamila Fullerová, edukátor v kultuře, tel.: 542 123 618, e-mail: [obfuscate_1_|101|108|103|108|93|113|102|113|97|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
 

Úsek pro odbornou činnost

PhDr. Petr Vachůt, náměstek ředitele pro odbornou činnost,  tel.: 542 123 626, e-mail: [obfuscate_1_|117|88|94|104|109|115|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]

 

Oddělení archeologie

PhDr. Petr Vachůt, vedoucí oddělení, tel.: 542 123 626, e-mail: [obfuscate_1_|117|88|94|104|109|115|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Mgr. Zuzana Holubová, kurátorka, tel.: 542 123 627, e-mail: [obfuscate_1_|103|102|103|117|90|110|109|92|64|101|116|113|96|117|101|97|105|105|97|38|98|113]
Mgr. Aleš Navrátil, Ph. D., archeolog, tel.: 542 123 625, mobil: 773 875 470, e-mail: [obfuscate_1_|109|88|113|114|89|115|96|103|64|101|116|113|96|117|101|97|105|105|97|38|98|113]
Lea Chatrná, správce depozitáře, tel.: 542 123 628, email: [obfuscate_1_|98|95|92|116|106|109|88|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]
Mgr. Martina Staňková, dokumentátor, tel.: 542 123 627, e-mail: [obfuscate_1_|114|107|92|110|99|110|109|92|64|101|116|113|96|117|101|97|105|105|97|38|98|113]
PhDr. Jiří Blažek, dokumentátor, tel.: 542 123 617, e-mail: [obfuscate_1_|97|99|92|122|93|106|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]

 

Oddělení historie

Mgr. Ctibor Ostrý, vedoucí oddělení, tel.: 542 123 642, e-mail: [obfuscate_1_|110|106|111|114|113|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Mgr. Pavel Košťál, kurátor, tel.: 542 123 623, e-mail: [obfuscate_1_|106|102|110|116|89|107|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
PhDr. Lenka Kudělková, kurátorka, tel.: 542 123 644, e-mail: [obfuscate_1_|106|108|95|101|100|106|102|113|97|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Mgr. Martin Samson, kurátor, tel.: 542 123 641, e-mail: [obfuscate_1_|114|88|104|115|103|109|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Mgr. Tomáš Koch, kurátor, tel.: 542 123 640, e-mail: [obfuscate_1_|106|102|94|104|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Mgr. Anežka Špinlerová, správce depozitáře, tel.: 542 123 640, e-mail: [obfuscate_1_|114|103|100|110|100|100|105|106|118|89|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Mgr. Tereza Sojková, knihovna, tel.: 542 123 646, e-mail: [obfuscate_1_|114|102|101|107|103|117|88|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]

RNDr. Petra Drobílková, DiS., správa Encyklopedie dějin města Brna, mobil: 776 150793, e-mail: [obfuscate_1_|99|105|106|98|97|107|98|106|118|89|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Mgr. Lucia Kubová, správa Encyklopedie dějin města Brna, mobil: 720 047 816, e-mail: [obfuscate_1_|106|108|93|111|110|96|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]

 

Oddělení dějin umění

Mgr. Robert Janás, Ph. D., vedoucí oddělení, tel.: 542 123 637, e-mail: [obfuscate_1_|105|88|105|97|107|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
PhDr. Ilona Víchová, Ph. D., kurátorka, tel.: 542 123 636, e-mail: [obfuscate_1_|117|96|94|104|103|117|88|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]
Bc. Kateřina Čermáková, správce depozitáře, tel.: 542 123 638, e-mail: [obfuscate_1_|98|92|109|109|89|106|102|113|97|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Mgr. Lumír Seifert, správce depozitáře, tel.: 542 123 636, e-mail: [obfuscate_1_|114|92|100|102|93|113|107|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]

 

Oddělení dějin architektury

Mgr. Jindřich Chatrný, vedoucí oddělení, tel.: 542 123 631, e-mail: [obfuscate_1_|98|95|92|116|106|109|112|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]
PhDr. Dagmar Černoušková, kurátorka,  tel.: 542 123 633, e-mail: [obfuscate_1_|98|92|109|110|103|116|106|102|111|110|96|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Mgr. Filip Kyrc, kurátor, tel.: 542 123 674, e-mail: [obfuscate_1_|106|112|109|99|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Ing. Jiří Habarta, správce depozitáře, tel.: 542 123 634, e-mail: [obfuscate_1_|103|88|93|97|106|115|88|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]
MgA. Jiří Pikous, správce depozitáře, tel.: 542 123 634, e-mail: [obfuscate_1_|111|96|102|111|109|114|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
 

Oddělení restaurátorsko-konzervátorské

Radim Dufek, vedoucí oddělení, tel.: 542 123 648, mobil: 602 952 330, e-mail: [obfuscate_1_|99|108|97|101|99|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Jindřich Jurča, restaurátor, tel.: 542 123 650, e-mail: [obfuscate_1_|105|108|109|99|89|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Václav Sládek, konzervátor, tel.: 542 123 649, e-mail: [obfuscate_1_|114|99|92|100|93|106|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Markéta Chmelová, konzervátorka,  tel.: 542 123 651, e-mail: [obfuscate_1_|98|95|104|101|100|110|109|92|64|101|116|113|96|117|101|97|105|105|97|38|98|113]

 

Oddělení vila Tugendhat

Ing. arch. Iveta Černá, vedoucí oddělení, tel.: 515 511 011, e-mail: [obfuscate_1_|98|92|109|110|89|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Mgr. Petr Dvořák, pracovník vztahů k veřejnosti, tel.: 515 511 012, mobil: 727 986 097, e-mail: [obfuscate_1_|99|109|106|114|89|106|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Ing. Libor Krejčí, technik, tel.: 515 511 014, e-mail: [obfuscate_1_|106|105|96|106|91|104|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]

Studijní a dokumentační centrum 

Michal Kolář, kurátor, tel.: 515 511 013, e-mail: [obfuscate_1_|106|102|103|97|106|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Bc. Barbora Benčíková, památkář, tel.: 515 511 018, e-mail: [obfuscate_1_|97|92|105|99|97|106|102|113|97|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Bc. Ludmila Haasová, edukátor v kultuře, tel.: 515 511 018, e-mail: [obfuscate_1_|103|88|92|115|103|117|88|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]

 

Oddělení Arnoldova vila

Mgr. Jiří Mihola, Ph. D., vedoucí oddělení, mobil: 604 432 201, e-mail: [obfuscate_1_|108|96|99|111|100|96|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]

 

Úsek ekonomický

Pavel Zdráhal, náměstek ekonomicko-provozního úseku, statutární zástupce ředitele, tel.: 542 123 624, 777 914 588, e-mail: [obfuscate_1_|121|91|109|97|96|96|99|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]

 

Ekonomické oddělení

Pavel Zdráhal, vedoucí oddělení, tel.: 542 123 624, mobil: 777 914 588, e-mail: [obfuscate_1_|121|91|109|97|96|96|99|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]
Pavla Böhmová, hlavní účetní, tel.: 542 123 639, e-mail: [obfuscate_1_|97|102|99|109|103|117|88|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]
Marcela Zedníčková, účetní, tel.: 542 123 665, e-mail: [obfuscate_1_|121|92|95|110|97|98|98|106|118|89|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Mgr. Renata Kníže, koordinační, projektový a organizační pracovník, tel.: 542 123 662, e-mail: [obfuscate_1_|106|101|100|122|93|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Bc. Iveta Štanclová, asistentka ekonomického oddělení, tel.: 542 123 613, e-mail: [obfuscate_1_|114|107|92|110|91|107|102|113|97|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]

 

Oddělení návštěvnických služeb

Bc. Adriána Glodžáková, vedoucí oddělení, tel.: 542 123 664, e-mail: [obfuscate_1_|102|99|106|100|114|96|98|106|118|89|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122]
Jesika Pavloušková, obchodní referent, tel.: 542 123 664, e-mail: [obfuscate_1_|111|88|113|108|103|116|106|102|111|110|96|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Bc. Petr Ivanov DiS., vedoucí průvodců, tel.: 542 123 614, e-mail: [obfuscate_1_|104|109|92|110|103|117|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Michal Hančák, lektor / instruktor, tel.: 542 123 609, e-mail: [obfuscate_1_|103|88|105|99|89|106|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]

 

Úsek provozní

Mgr. Lubomír Suda, náměstek provozní, tel.:  777 970 760, e-mail: [obfuscate_1_|114|108|95|97|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
 

Oddělení správy budov, výstavnictví a ostrahy

Mgr. Lubomír Suda, vedoucí oddělení, tel.:  777 970 766, e-mail: [obfuscate_1_|114|108|95|97|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Tomáš Debnár, provozní elektrikář, tel.: 542 123 622, e-mail: [obfuscate_1_|99|92|93|110|89|113|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Ing. Ivo Macháň, technický pracovník, tel.: 542 123 668, e-mail: [obfuscate_1_|108|88|94|104|89|109|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Ing. Jaroslav Škvarna, technik, tel.: 542 123 688, e-mail: [obfuscate_1_|114|98|113|97|106|109|88|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]
Petr Macháček, mistr, tel.: 542 123 669, email:  [obfuscate_1_|108|88|94|104|89|98|92|102|64|101|116|113|96|117|101|97|105|105|97|38|98|113]
Mgr. Iryna Samoilová, správa úklidu, tel: 542 123 687, email: [obfuscate_1_|114|88|104|111|97|107|102|113|97|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Andrej Bielak,  vedoucí výstavář, tel.: 542 123 621, e-mail: [obfuscate_1_|97|96|96|108|89|106|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Aleš Mádl, technický pracovník, tel.: 542 123 692, e-mail: [obfuscate_1_|108|88|95|108|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Slavomír Pokora, mistr / zásobovač, tel.: 542 123 687, e-mail: [obfuscate_1_|111|102|102|111|106|96|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Petr Divácký, dělník, tel.: 542 123 603, e-mail: [obfuscate_1_|99|96|113|97|91|106|112|59|109|109|121|92|112|109|90|113|101|92|46|91|121]
Bc. Zdeněk Hakl, dopravní referent, tel.: 542 123 654, e-mail: [obfuscate_1_|103|88|102|108|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Jaromír Dubšík, výstavář, tel.: 542 123 621, e-mail: [obfuscate_1_|99|108|93|115|97|106|55|104|117|114|100|108|104|98|106|109|88|41|99|114]
Ivo Gryc, výstavář, tel.: 542 123 621, e-mail: [obfuscate_1_|102|105|116|99|56|108|108|117|101|109|108|89|109|110|89|45|90|117]
Ondřej Bakan, pracovník ostrahy, tel.: 542 123 670, e-mail: [obfuscate_1_|97|88|102|97|102|63|100|112|122|93|116|100|93|114|102|96|37|94|122] 

Zavřít
Loading...