سایت های شرط بندی

لیست کامل سایت های پیش بینی

shartkade

شرط وین

سایت شرط بندی با درگاه بانکی

shartboro.com

jesusbet

shahre poker

iranbet

irantipsters.org

سایت 1xbet

shabetter

تک بت

کانن بت

یاس بت

maltcasino

asyabahis

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

betasus

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch.icu

1kickbet

betboro

betforward

1xbet.fyi

melbet.fyi

Kontakty - Hrad Špilberk - Muzeum města Brna

سایت های شرط بندی

لیست کامل سایت های پیش بینی

shartkade

شرط وین

سایت شرط بندی با درگاه بانکی

shartboro.com

jesusbet

shahre poker

iranbet

irantipsters.org

سایت 1xbet

shabetter

تک بت

کانن بت

یاس بت

maltcasino

asyabahis

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

betasus

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch.icu

1kickbet

betboro

betforward

1xbet.fyi

melbet.fyi

csČeština
Navigation

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno
GPS: 49°11’39.41„N; 16°36’0.12“E

IČ: 00101427
DIČ: CZ 00101427
bankovní spojení: KB Brno-město č.ú. 9537-621/0100
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 34
tel.: 542 123 611
e-mail: info@muzeumbrna.cz
datová schránka: pf6k6c3

Ostraha hradu: 542 123 670, 722 992 618
Hlavní pokladna a suvenýry: 542 123 661
Pokladna kasematy a Chrám kamene: 542 123 614

Ředitel

Mgr. Zbyněk Šolc
mobil: 605 830 889
e-mail: solc@muzeumbrna.cz

Statutární zástupce ředitele

Ing. Soňa Franzová
tel.: 542 123 624, 602 737 033, e-mail: franzova@spilberk.cz

Útvar ředitele

Vedoucí Kanceláře ředitele

Mgr. Pavel Žára, M.A., tel.: 542 123 612, e-mail: zara@muzeumbrna.cz

Sekretariát ředitele

Ing. Veronika Lavingrová
tel.: 542 123 611
e-mail: info@muzeumbrna.cz, lavingrova@spilberk.cz

Oddělení marketingu a komunikace

vedoucí: Gabriela Kyzlinková, tel.: 542 123 675, 736 624 138, e-mail: kyzlinkova@spilberk.cz
Mgr. Michaela Budíková, tel.: 542 123 676, e-mail: budikova@spilberk.cz
MgA. Jakub Urbánek, tel.: 542 123 616, e-mail: urbanek@spilberk.cz

Referát kontroly a interního auditu

Ing. Jitka Štěpánková,  e-mail: stepankova@spilberk.cz

Referát personální

Jana Kalašová, tel.: 542 123 663, e-mail: kalasova@spilberk.cz

Administrativní a spisový pracovník

Mgr. Kateřina Křížová, tel.: 542 123 613, e-mail: krizova@spilberk.cz

Útvar pro odbornou činnost

vedoucí: PhDr. Petr Vachůt, náměstek ředitele pro odbornou činnost

Oddělení archeologie

vedoucí: PhDr. Petr Vachůt, tel.: 542 123 626, e-mail: vachut@spilberk.cz
archeolog-kurátor: Mgr. Zuzana Holubová, tel.: 542 123 627, e-mail: holubova@spilberk.cz
archeolog: Mgr. Aleš Navrátil, Ph.D., tel.: 542 123 625, 773 875 470, e-mail: navratil@spilberk.cz
správce depozitáře: Lea Chatrná , tel.: 542 123 628, email: chatrna@spilberk.cz
dokumentátor: Mgr. Martina Staňková, tel.: 542 123 627, e-mail: stankova@spilberk.cz

Oddělení historie

vedoucí: Mgr. Ctibor Ostrý, tel.: 542 123 642, e-mail: ostry@spilberk.cz
kurátorka: Mgr. Dana Olivová, tel.: 542 123 623, e-mail: olivova@spilberk.cz
kurátor: Mgr. Pavel Košťál, tel.: 542 123 623, e-mail: kostal@spilberk.cz
kurátor: PhDr. Lenka Kudělková, tel.: 542 123 644, e-mail: kudelkova@spilberk.cz
kurátor: Mgr. Martin Samson, tel.: 542 123 641, e-mail: samson@spilberk.cz
kurátor: Mgr. Tomáš Koch, tel.: 542 123 640, e-mail: koch@spilberk.cz
správce depozitáře: Mgr. Anežka Špinlerová, tel.: 542 123 640, e-mail: spinlerova@spilberk.cz

Knihovna: Mgr. Tereza Sojková, tel.: 542 123 646, e-mail: sojkova@spilberk.cz

Oddělení dějin umění

vedoucí: Mgr. Robert Janás, Ph.D., tel.: 542 123 637, e-mail: janas@spilberk.cz
kurátor: PhDr. Ilona Víchová, Ph.D. tel.: 542 123 636, e-mail: vichova@spilberk.cz
správce depozitáře: Bc. Kateřina Čermáková, tel.: 542 13 638, e-mail: cermakova@spilberk.cz
správce depozitáře: Mgr. Lumír Seifert, tel.: 542 123 636, e-mail: seifert@spilberk.cz

Oddělení dějin architektury

vedoucí: Mgr. Jindřich Chatrný, tel.: 542 123 631, e-mail: chatrny@spilberk.cz
kurátor: PhDr. Dagmar Černoušková, tel.: 542 123 633, e-mail: cernouskova@spilberk.cz
kurátor: Mgr. Filip Kyrc, tel.: 542 123 674, e-mail: kyrc@spilberk.cz
kurátorka: Mgr. Lucie Valdhansová, tel.: 542 123 674, e-mail: valdhansova@spilberk.cz
správce depozitáře: Ing. Jiří Habarta, tel.: 542 123 634, e-mail: habarta@spilberk.cz
správce depozitáře: MgA. Jiří Pikous, tel.: 542 123 634, e-mail: pikous@spilberk.cz

Oddělení restaurátorsko-konzervátorské

vedoucí: Radim Dufek, tel.: 542 123 648, 602 952 330, e-mail: dufek@spilberk.cz
restaurátor: Jindřich Jurča, tel.: 542 123 650, e-mail: jurca@spilberk.cz
konzervátor: Václav Sládek, tel.: 542 123 649, e-mail: sladek@spilberk.cz
konzervátorka: Markéta Chmelová, tel.: 542 123 651, e-mail: chmelova@spilberk.cz

Oddělení lektorské

vedoucí: PhDr. Eva Picmausová, tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz
lektorka: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., tel.: 542 123 635, e-mail: svatkova@spilberk.cz
lektorka: Bc. Šárka Čerstvá, tel.: 542 123 618, e-mail: cerstva@spilberk.cz
lektor a průvodce: Michal Hančák, tel.: 542 123 618, e-mail: hancak@spilberk.cz

Referát dokumentace

Miloš Strnad, tel.: 542 123 619, e-mail: strnad@spilberk.cz

Referát registru sbírek

PhDr. Jiří Blažek, tel.: 542 123 617, e-mail: blazek@spilberk.cz

Vila Tugendhat
samostatné oddělení  Muzea města Brna

www.tugendhat.eu/kontakt/vila

Ředitelka

Ing. arch. Iveta Černá, telefon: 515 511 011, e-mail: iveta.cerna@tugendhat.eu

Komunikace s veřejností 

Mgr. Petr Dvořák, telefon: 515 511 012, mobil: 727 986 097, e-mail: petr.dvorak@tugendhat.eu

Studijní a dokumentační centrum 

kurátorka: Mgr. Neli Hejkalová, telefon: 515 511 013, e-mail: neli.hejkalova@tugendhat.eu
Bc. Barbora Benčíková, telefon: 515 511 018, e-mail: barbora.bencikova@tugendhat.eu
Bc. Ludmila Haasová, telefon: 515 511 018, e-mail: ludmila.haasova@tugendhat.eu

Technik

Alexander Kondziolka, telefon: 515 511 014, e-mail: kondziolka@spilberk.cz

Pokladna / rezervace

telefon: 515 511 015,  515 511 017, e-mail: info@tugendhat.eu
Skupinové rezervace: e-mail: groups@tugendhat.eu

Útvar ekonomicko–provozní

vedoucí: Ing. Soňa Franzová, náměstek ředitele ekonomicko-provozní

Oddělení informační soustavy a financování

vedoucí: Ing. Soňa Franzová, tel.: 542 123 624, 602 737 033, e-mail: franzova@spilberk.cz
Mgr. Simona Řeřuchová Haladová, tel.: 542 123 665, email: haladova@spilberk.cz
Pavla Böhmová, tel.: 542 123 639, email: bohmova@spilberk.cz
Ing. Aneta Mašková, tel.: 542 123 662, email: maskova@spilberk.cz

Oddělení obchodní činnosti, majetku a pokladen

vedoucí: Dita Šmerdová, tel.: 542 123 664, e-mail: smerdova@spilberk.cz

Oddělení správy budov

vedoucí: Ing. Ivo Macháň, tel.: 542 123 667, e-mail: machan@spilberk.cz
Ing. Jaroslav Škvarna, tel.: 542 123 688, e-mail: skvarna@spilberk.cz
Petr Macháček, tel.: 542 123 669, email:  machacek@spilberk.cz
Slavomír Pokora, tel.: 542 123 687, e-mail: pokora@spilberk.cz

Oddělení realizace výstav

vedoucí: Andrej Bielak, tel.: 542 123 621, e-mail: bielak@spilberk.cz
výstavář: Ivo Gryc, tel.: 542 123 620, e-mail: gryc@spilberk.cz
výstavář: Marcel Talácek, tel.: 542 123 620, e-mail: talacek@spilberk.cz
výstavář: Jaromír Dubšík, tel.: 542 123 652, e-mail: dubsik@spilberk.cz

Oddělení provozní

vedoucí (kasematy):Bc. Petr Ivanov DiS., tel.: 542 123 614, e-mail: kasematy@spilberk.cz

Oddělení ostrahy

vedoucí: Petr Pazdera, tel.: 542 123 679, e-mail: pazdera@spilberk.cz

Referát dopravy

Jiří Kossek, tel.: 542 123 654,  email:  kossek@spilberk.cz

 

Top

سایت های شرط بندی

لیست کامل سایت های پیش بینی

shartkade

شرط وین

سایت شرط بندی با درگاه بانکی

shartboro.com

jesusbet

shahre poker

iranbet

irantipsters.org

سایت 1xbet

shabetter

تک بت

کانن بت

یاس بت

maltcasino

asyabahis

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

betasus

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch.icu

1kickbet

betboro

betforward

1xbet.fyi

melbet.fyi