csČeština
Navigation

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno

IČ: 00101427
DIČ: CZ 00101427
bankovní spojení: KB Brno-město č.ú. 9537-621/0100
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 34
tel.: 542 123 611
Hlavní pokladna a suvenýry: 542 123 661
Pokladna Kasematy, Vodojemy a Bastion: 542 123 614

e-mail: info@muzeumbrna.cz
datová schránka: pf6k6c3

Úsek ředitele

Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel, mobil: 605 830 889, e-mail: solc@muzeumbrna.cz

asistentka ředitele: Ing. Veronika Lavingrová, tel.: 542 123 611, e-mail: lavingrova@muzeumbrna.cz

Oddělení kanceláře ředitele

Mgr. Pavel Žára, M.A., vedoucí, tel.: 542 123 612, e-mail: zara@muzeumbrna.cz

Oddělení marketingu a komunikace

Gabriela Kyzlinková, vedoucí, tel.:  736 624 138, 542 123 675, e-mail: kyzlinkova@muzeumbrna.cz
pracovník vztahů s veřejností: Mgr. Michaela Budíková, tel.: 542 123 676, e-mail: budikova@muzeumbrna.cz
pracovník vztahů s veřejností: Bc. Barbora Kachlířová, tel.: 542 123 616, 702 176 475, e-mail: kachlirova@muzeumbrna.cz

Oddělení muzejní pedagogiky

Mgr. Šárka Nováková, vedoucí, tel.: 542 123 618, e-mail: cerstva@muzeumbrna.cz
edukátor v kultuře: PhDr. Eva Picmausová, tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@muzeumbrna.cz
edukátor v kultuře: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., tel.: 542 123 618, e-mail: svatkova@muzeumbrna.cz
edukátor v kultuře: Bc. Markéta Brhlíková, tel.: 542 123 618, e-mail: brhlikova@muzeumbrna.cz
edukátor v kultuře: Kamila Fullerová, Ph.D., tel.: 542 123 618, e-mail: fullerova@muzeumbrna.cz

Úsek pro odbornou činnost

PhDr. Petr Vachůt, náměstek ředitele pro odbornou činnost

Oddělení archeologie

PhDr. Petr Vachůt, vedoucí, tel.: 542 123 626, e-mail: vachut@muzeumbrna.cz
kurátorka: Mgr. Zuzana Holubová, tel.: 542 123 627, e-mail: holubova@muzeumbrna.cz
archeolog: Mgr. Aleš Navrátil, Ph.D., tel.: 542 123 625, 773 875 470, e-mail: navratil@muzeumbrna.cz
správce depozitáře: Lea Chatrná , tel.: 542 123 628, email: chatrna@muzeumbrna.cz
dokumentátor: Mgr. Martina Staňková, tel.: 542 123 627, e-mail: stankova@muzeumbrna.cz
dokumentátor: PhDr. Jiří Blažek, tel.: 542 123 617, e-mail: blazek@muzeumbrna.cz

Oddělení historie

Mgr. Ctibor Ostrý, vedoucí, tel.: 542 123 642, e-mail: ostry@muzeumbrna.cz
kurátor: Mgr. Pavel Košťál, tel.: 542 123 623, e-mail: kostal@muzeumbrna.cz
kurátorka: PhDr. Lenka Kudělková, tel.: 542 123 644, e-mail: kudelkova@muzeumbrna.cz
kurátor: Mgr. Martin Samson, tel.: 542 123 641, e-mail: samson@muzeumbrna.cz
kurátor: Mgr. Tomáš Koch, tel.: 542 123 640, e-mail: koch@muzeumbrna.cz
správce depozitáře: Mgr. Anežka Špinlerová, tel.: 542 123 640, e-mail: spinlerova@muzeumbrna.cz
knihovna: Mgr. Tereza Sojková, tel.: 542 123 646, e-mail: sojkova@muzeumbrna.cz
správa Encyklopedie dějin města Brna: RNDr. Petra Drobílková, DiS., e-mail: drobilkova@muzeumbrna.cz
správa Encyklopedie dějin města Brna: Mgr. Lucia Kubová, kubova@muzeumbrna.cz

Oddělení dějin umění

Mgr. Robert Janás, vedoucí, Ph.D., tel.: 542 123 637, e-mail: janas@muzeumbrna.cz
kurátorka: PhDr. Ilona Víchová, Ph.D. tel.: 542 123 636, e-mail: vichova@muzeumbrna.cz
správce depozitáře: Bc. Kateřina Čermáková, tel.: 542 13 638, e-mail: cermakova@muzeumbrna.cz
správce depozitáře: Mgr. Lumír Seifert, tel.: 542 123 636, e-mail: seifert@muzeumbrna.cz

Oddělení dějin architektury

Mgr. Jindřich Chatrný, vedoucí, tel.: 542 123 631, e-mail: chatrny@muzeumbrna.cz
kurátorka: PhDr. Dagmar Černoušková, tel.: 542 123 633, e-mail: cernouskova@muzeumbrna.cz
kurátor: Mgr. Filip Kyrc, tel.: 542 123 674, e-mail: kyrc@muzeumbrna.cz
správce depozitáře: Ing. Jiří Habarta, tel.: 542 123 634, e-mail: habarta@muzeumbrna.cz
správce depozitáře: MgA. Jiří Pikous, tel.: 542 123 634, e-mail: pikous@muzeumbrna.cz
dokumentátor: Miloš Strnad, tel.: 542 123 619, e-mail: strnad@muzeumbrna.cz

Oddělení restaurátorsko-konzervátorské

Radim Dufek, vedoucí, tel.: 542 123 648, 602 952 330, e-mail: dufek@muzeumbrna.cz
restaurátor: Jindřich Jurča, tel.: 542 123 650, e-mail: jurca@muzeumbrna.cz
konzervátor: Václav Sládek, tel.: 542 123 649, e-mail: sladek@muzeumbrna.cz
konzervátorka: Markéta Chmelová, tel.: 542 123 651, e-mail: chmelova@muzeumbrna.cz

Vila Tugendhat
samostatné oddělení  Muzea města Brna

Pokladna / rezervace

telefon: 515 511 015,  515 511 017, e-mail: info@tugendhat.eu
Skupinové rezervace: e-mail: groups@tugendhat.eu
www.tugendhat.eu/kontakt

Ing. arch. Iveta Černá, vedoucí, telefon: 515 511 011, e-mail: cerna@muzeumbrna.cz
pracovník vztahů k veřejnosti: Mgr. Petr Dvořák, telefon: 515 511 012, mobil: 727 986 097, e-mail: dvorak@muzeumbrna.cz

Studijní a dokumentační centrum 

kurátorka: Mgr. Neli Hejkalová, telefon: 515 511 013, e-mail: hejkalova@muzeumbrna.cz
památkář: Bc. Barbora Benčíková, telefon: 515 511 018, e-mail: bencikova@muzeumbrna.cz
edukátor v kultuře: Bc. Ludmila Haasová, telefon: 515 511 018, e-mail: haasova@muzeumbrna.cz

Arnoldova vila
samostatné oddělení  Muzea města Brna

www.arnoldovavila.cz

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., vedoucí, telefon: 604 432 201, e-mail: mihola@muzeumbrna.cz

Úsek ekonomicko-provozní

Pavel Zdráhal, vedoucí ekonomicko-provozního úseku
statutární zástupce ředitele

Ekonomické oddělení

Pavel Zdráhal, vedoucí, tel.: 542 123 624, 777 914 588, e-mail: zdrahal@muzeumbrna.cz

hlavní účetní: Pavla Böhmová, tel.: 542 123 639, email: bohmova@muzeumbrna.cz
účetní: Marcela Zedníčková, tel.: 542 123 665, email: zednickova@muzeumbrna.cz
Koordinační, projektový a organizační pracovník: Mgr. Renata Kníže, tel.: 542 123 662, email: knize@muzeumbrna.cz
archivní a spisový pracovník: Romana Pokorná, tel.: 542 123 613, e-mail: pokorna@muzeumbrna.cz

Oddělení návštěvnických služeb

Jesika Pavloušková, vedoucí, tel.: 542 123 664, e-mail: pavlouskova@muzeumbrna.cz
lektor: Michal Hančák, tel.: 542 123 609, e-mail: hancak@muzeumbrna.cz
hlavní průvodce: Bc. Petr Ivanov DiS., tel.: 542 123 614, e-mail: kasematy@spilberk.cz

Oddělení správy budov a výstavnictví

Monika Prokešová, vedoucí, tel.: 542 123 667, e-mail: prokesova@muzeumbrna.cz
Ing. Ivo Macháň, tel.: 542 123 668, e-mail: machan@muzeumbrna.cz
technický pracovník: Ing. Jaroslav Škvarna, tel.: 542 123 688, e-mail: skvarna@muzeumbrna.cz
mistr: Petr Macháček, tel.: 542 123 669, email:  machacek@muzeumbrna.cz
mistr: Slavomír Pokora, tel.: 542 123 687, e-mail: pokora@muzeumbrna.cz
realizace výstav: Andrej Bielak, tel.: 542 123 621, e-mail: bielak@muzeumbrna.cz

Oddělení ostrahy

Petr Pazdera, vedoucí, tel.: 542 123 679, e-mail: pazdera@muzeumbrna.cz
Ostraha hradu: 542 123 670, 722 992 618

 

Top