• Komentovaná prohlídka
  sklářské výstavy

  Tvorbu českého sklářského výtvarníka Ilji Bílka vám představíme na komentované prohlídce jeho výstavy Rezonance tvaru na hradě Špilberku. Kromě autora promluví kurátor Ján Gajdušek a také profesorka Sylva Petrová z Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

  Zveme vás v pondělí 10. srpna 2020 od 16 hodin do východního křídla hradu Špilberku.

  Skleněné plastiky Ilji Bílka (1948) v sobě spojují tvarové i barevné kontrasty a navozují dojem rytmického rezonování. Bílkův přístup k materiálu je v kontextu českého sklářského umění pozoruhodný. Výstava z tradičního sklářského cyklu na hradě Špilberku představuje průřez Bílkovou tvorbou, která je výsledkem formální a myšlenkové preciznosti vycházející z vizuálních a technologických možností skla jako sochařského materiálu, který se u nás rozvíjel ve specifické podobě od 50. let 20. století.

  Na komentované prohlídce promluví přímo autor, sklářský výtvarník Ilja Bílek, a spolu s ním kurátor výstavy Ján Gajdušek a profesorka Sylva Petrová, kurátorka sbírky moderního a současného skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze, specialistka na české autorské sklo po roce 1945. Půjde o mimořádnou příležitost setkat se s výraznými osobnostmi českého autorského skla. Jste srdečně zváni.

  Kdy: pondělí 10. srpna 2020 od 16.00
  Kde: východní křídlo Špilberku, vstup z malého nádvoří, vstupné stejné jako běžně do výstavy: 60/40 Kč