csČeština
Navigation
Načítám Akce
  • 1. června 2017

    -

    11. února 2018

  • 9:00

    -

    17:00

Jak se rozrůstalo opevnění Brna, kde všude byly pod Špilberkem cihelny nebo jak funguje středověký jeřáb – to vše vám ukáže výstava Stavba jako Brno. Hlavní výstava Muzea města Brna roku 2017 představí vývoj stavebních řemesel na území města od středověkých městských hradeb až po paneláky. Uvidíte množství exponátů souvisejících s tématem stavebnictví od archeologických nálezů až po cenné předměty historických sbírek. Vůbec poprvé např. spatříte zdobený reliéfní kamenný svorník závěru žeber klenby z někdejší Královské kaple, na němž je motiv Beránka Božího jako symbolu Ježíše Krista a mužská tvář. Pravděpodobně by mohlo jít o idealizovaný portrét zakladatele, kterým byl český král Václav II.

Výstava je pro velký úspěch prodloužena do 11. února 2018! Těšíme se na Vás!

Zkusíte si spočítat letokruhy staletého smrku, postavit si gotické okno, prohlédnout si středověké záchodové prkénko či porovnat, jak Brno vypadalo v roce 1645 a jak nyní. Výstava Stavba jako Brno na hradě Špilberku interaktivně ukazuje, jak se vyvíjela stavební řemesla i jak rostlo město Brno. Prezentují se na ní tematické okruhy, které určovaly město – tedy hradbu, kostel, měšťanský dům a v případě Brna i hrad. Časová parabola výstavy končí u paneláků – dnešní města jsou totiž obehnána novou hradbou panelových sídlišť.

Ve výstavě se seznámíte s řemesly a cechy, ale i s výstavbou hradby a podobou středověkého lešení. Poznáte vývoj brněnských kostelů a měšťanských domů. Pochopíte rozvoj moderního Brna – od zrušení opevnění roku 1852 a jeho následného stržení, přes asanaci na přelomu 19. a 20. století, při níž málem padlo celé historické jádro, až po meziválečný stavební boom i rozvoj panelových sídlišť za minulého režimu. Dozvíte se i o přestavbách samotného Špilberku díky videomappingu. Jako barokní pevnost byl vystavěn z cihel, stejně jako vše ve městě. Spotřeba cihel byla obrovská, přiblíží se proto i cihlářské řemeslo. Jen pod Špilberkem stálo 9 cihelen. Uvidíte také repliku zdobených keramických kachlových kamen, jakými se na Špilberku topilo ještě za lucemburských markrabat. Zhotovili ji studenti Vyšší odborné školy Brno z oboru Restaurování keramiky.

Ve výstavě jsme pro vás nachystali i spoustu interaktivních prvků – pojďte si pohrát!

Výjimečným exponátem je svorník klenby z Královské kaple. Jde o vrchol klenby, v němž se sbíhají její žebra. Měl statickou, ale i dekorativní funkci. Na jeho spodní, viditelné části, je vyobrazen Beránek Boží. Vy ho spatříte díky konstrukci se zrcadlem. Na svorníku je vyobrazen také mužský obličej. Mohlo by jít o stylizovanou podobu Václava II., který kapli roku 1297 založil. Proto nesla název Královská. Navzdory nevoli laické i odborné veřejnosti ale byla kaple v rámci asanace roku 1908 stržena. Její kamenické a další cenné prvky byly uloženy ve sbírkách Muzea města Brna, svorník je vystaven úplně poprvé.

Součástí expozice jsou také funkční repliky středověkého beranidla a jeřábu. Oba stroje stojí přímo venku na Špilberku. Podle dobových nákresů s pomocí replik dobových přístrojů je zhotovil tým mistra tesaře Petra Růžičky. Práci s jeřábem dokonce uvidíte na vlastní oči. K výstavě se chystá i tradiční tematický dvojden, letos s názvem Špilberk žije řemeslem. Spolupořadatelem výstavy je Národní technické muzeum v Praze, které poskytlo část svého projektu Civitas Carolina.

Výstava Stavba jako Brno se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana. 

Edukační program

Edukační program k výstavě k dějinám stavebních řemesel a vývoji stavitelství na příkladu města Brna

Co návštěvníci po absolvování programu umí, znají, dovedou? Pochopí organizaci řemesel ve středověku, umí jednotlivá představená řemesla charakterizovat, vysvětlí jejich význam pro stavitelství, určí materiály, nástroje a nářadí, s nimiž řemeslníci pracovali či pracují, objasní technologické postupy, dovedou popsat historický vývoj bydlení a porovnají stavitelství ve středověku a dnes.

Metody: výklad, badatelská práce, diskuse, demonstrace, práce s obrazem, praktické i hravé činnosti, práce individuální i skupinová.
Klíčová slova: řemeslo, cech, kovář, tesař, kameník, cihlář, vápeník, město, dům, hrad, byt, cihla, vápno, panel.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia, střední školy
Délka programu: 90 minut

Cena: Kč 50,-/osoba

Objednávky emailem: Mgr. Soňa Mertová, mertova@spilberk.cz, telefon 542 123 618

Při objednání edukačního programu ve výstavě Stavba jako Brno získáte zdarma vstup na atraktivní fantasy výstavu Jeden kmen.

Dotazy, které se netýkají edukačního programu, prosím směřujte na email: muzeum.brno@spilberk.czOtevírací doba a vstupné

úterý – neděle 9.00–17.00 hodin

Plné vstupné                                                                     90,- Kč
Snížené vstupné                                                               50,- Kč
Rodinné vstupné                                                            205,- Kč
Skupiny (od 10 osob)                                                      70,- Kč
Organizovaná školní výprava                                         35,- Kč
Mateřská škola                                                                25,- Kč
Děti od 2 – 6 let                                                               10,- Kč
Lektorský program                                                          50,- Kč

stavba

Top