csČeština
Navigation
Načítám Akce
  • 3. května 2018

    -

    3. března 2019

  • 9:00

    -

    17:00

Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…

Osudový rok 1918 a 100 let republiky slaví Muzeum města Brna na hradě Špilberku velkou výstavou plnou příběhů, historických předmětů a autentických fotografií. Přiblíží vám závěr války, okolnosti vzniku Československa i události v Brně při jeho vyhlašování. Připomene také odvahu i bázeň našich předků, kteří bojovali na frontách 1. světové války – a to na obou stranách.

Výstava Rok 1918 – co nám válka vzala a dala… připomíná konec války a 100. výročí vzniku Československa. Prodlouženo do 3. března 2019!

Vznik Československa umožnil průběh a výsledek Velké války. Úvod expozice evokuje její hrůzy: uvidíte zbraně, přilby i protetické náhrady. Poprvé se tehdy používaly automatické zbraně, proto jsou ve výstavě i těžké kulomety. Válčilo se v zákopech, ukážeme vám tedy různé typy ručních granátů, plynové masky nebo přilby, které už skutečně chránily hlavu a nebyly jen na okrasu jako dřív. Můžete usednout na stoletou lavičku a v uniformě se vyfotit s vojáky ze Špilberku. Pokud se chcete vžít do kůže vojáků ještě víc, můžete vyzkoušet repliky zbraní, se kterými se za války bojovalo. Výstava vám dokáže, že i tak negativní událost, jakou byla Velká válka, měla i pozitivní důsledky – především velký technologický rozmach. Dozvíte se, jaké vynálezy se začaly používat právě za války. Některé vydržely dodnes, třeba náramkové hodinky nebo hygienické vložky. Válka také překreslila mapy – rozpadla se evropská impéria a vznikly nové republiky, včetně té naší.

Jarní prázdniny na Špilberku s rokem 1918
12. 2. v 10.00
14. 2. ve 14.00

Ve výstavě „Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…“ chystáme speciální komentované prohlídky nejen pro syny a tatínky. Dozvíte se spoustu zajímavostí o zbraních a uniformách, o nových vynálezech i o tom, jak válka ovlivnila životy vojáků a jejich rodin. Přiblížíme si dramatické dny roku 1918 v Brně a popovídáme si i o tom, co bylo po tom.

Kapacita programů je omezená. 
Doporučujeme rezervaci na hancak@spilberk.cz, tel.: 542 123 618.

Vojáci si z dalekých bojišť přivezli různé suvenýry, které zůstaly v jejich rodinách dodnes jako cenné poklady. Spoustu z nich se nám podařilo od jejich potomků do výstavy zapůjčit a vy je uvidíte. Zjistíte také, co všechno vojáci na frontách prožili a jaký osud je čekal v nové vlasti. Ne každý přitom bojoval právě za ni. Připomeneme, že většina vojáků z Českých zemí bojovala na straně Rakouska-Uherska a že pouze malá část z nich byla v legiích. Legionáře však neopomínáme – seznámíte se s jejich uniformami a výstrojí a na mapě zjistíte, kudy po světě československé legie putovaly až do vlasti.

Ve výstavě se také dozvíte, co se v osudových dnech roku 1918 dělo přímo zde v Brně. Zatímco 28. října dorazila pouze zpráva o vyhlášení republiky, 29. října už se lidé sešli u Zemského domu, Besedního domu a na dnešním náměstí Svobody. V centru města se pořádaly tábory lidu, Brňané přísahali věrnost republice. Na náměstí Svobody dokonce došlo k poškození sochy Wehrmanna. Do této dřevěné sochy rytíře v plné zbroji mohli během války lidé zatlouct zakoupený hřebík a podpořit tak vdovy a sirotky po padlých vojácích. Wehrmann měl oslavovat hrdinství rakousko-uherských vojsk, pro českou veřejnost byl ale nenáviděným symbolem monarchie a němectví. Wehrmanna si teď můžete znovu prohlédnout díky replice i s uraženou částí hlavy a zavěšenou vyhláškou Národního výboru – tedy přesně tak, jak vypadal při vyhlašování Československa. Je to dokonce největší exponát výstavy. Najdete v ní i připomínku sokolských hlídek či medailony různých osobností: např. válečného chirurga, našeho posledního císaře Karla I. či prvorepublikového architekta Ernsta Wiesnera, který za války sloužil v armádě. V samém závěru výstavy si oddechnete v příjemné atmosféře nové éry – v módním salonu z 20. let.

Edukační program pro 2. stupeň ZŠ, SOŠ a gymnázia

Žáci prožijí fiktivní příběh dvacetiletého Jaroslava Veselého, který se po válečných útrapách vrací do rodného Brna a zamýšlí se, co mu válka vzala a dala a jak žít v nové Československé republice. Účastníci porozumí dějinnému vývoji konce války, zániku Rakouska-Uherska a vzniku samostatného státu. Příběhy ostatních členů rodiny Veselých na pozadí roku 1918 mohou zájemci poznat na edukačních programech v dalších muzeích zapojených pro projektu Republika 100.

Délka programu: 60 – 90 minut
Kapacita programu: jedna třída – max 35 dětí

Objednávky:
Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz
Michal Hančák, Tel.: 542 123 618, e-mail: hancak@spilberk.cz

Společný lektorský projekt k výstavnímu cyklu REPUBLIKA 100

Otevírací doba a vstupné

úterý – neděle 9.00–17.00 hodin

Plné vstupné                                                                     90 Kč
Snížené vstupné                                                               50 Kč
Rodinné vstupné                                                            205 Kč
Skupiny (od 10 osob)                                                      70 Kč
Organizovaná školní výprava                                        35 Kč
Mateřská škola                                                                25 Kč
Děti od 2 – 6 let                                                               10 Kč
Lektorský program                                                          50 Kč

Top