csČeština
Navigation
Načítám Akce
 • 20. dubna 2017

  -

  2. července 2017

 • 10:00

  -

  18:00

Monografická výstava věnovaná dílu architekta Jana Dvořáka je důležitým počinem nejen pro připomenutí významné brněnské osobnosti, ale také pro posílení pozice architektonické produkce druhé poloviny 20. století v povědomí široké veřejnosti. Jan Dvořák byl autorem desítek realizací v Brně i mimo něj, architektem publikujícím a angažovaným v dobových kauzách souvisejících se záchranou meziválečné architektury (stál např. u prvních snah o záchranu vily Tugendhat) či urbanistickým rozvojem města. Přesto jeho tvorba nebyla v odborné literatuře dosud zhodnocena a mnohé stavby trpí novodobými zásahy, přestavbami a demolicemi. Smazává se tak důležitá stopa moderních dějin Brna.

Záměrem výstavního projektu není pouze představení architektonické činnosti Jana Dvořáka, neméně důležitý prostor výstava poskytuje i reflexi vztahu naší společnosti k architektuře vzniklé v době minulého režimu.

„Nechtěné dědictví“ tedy neodkazuje výhradně k jeho tvorbě, ale poukazuje na vysoce aktuální téma postupného mizení kvalitních architektonických i uměleckých realizací řady autorů a autorek stejné generace. Současný osud staveb architekta Dvořák, který tvořil zejména v 60. až 80. letech minulého století nejen v Brně, ale v mnoha dalších městech tehdejšího Československa, se tak stal určitým „exemplárním případem“ a tvoří ústřední linku celé výstavy.

Osobnost Jana Dvořáka představí výstava ve třech částech: největší bude na hradě Špilberku, další pak ve vile Tugendhat a v kulturním prostoru Praha. Výstavu připravuje Muzeum města Brna ve spolupráci s 4AM/Fórem pro architekturu a média.


Doprovodný program

3. 5. v 17.00  Komentovaná prohlídka výstavy Nechtěné dědictví na hradě Špilberku

 • s kurátorkou a autorkou výstavy, historičkou architektury Šárkovu Svobodovou

12. 5. v 19.00  Myšlenky o myslivnách

 • přednáška teoretika architektury Jana Tabora v kulturním prostoru PRAHA, Husova 18, Brno

13. 5. v 11.00  Komentovaná prohlídka Hotelu Myslivna

 • s teoretikem architektury Janem Taborem a historičkou architektury Šárkou Svobodovou, Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, Brno

27. 5. ve 14.00 Komentovaná prohlídka výstavy Nechtěné dědictví na hradě Špilberku

 • s kurátorkou a autorkou výstavy, historičkou architektury Šárkovu Svobodovou

4. 6. v 15.00  Prohlídka výstavy Nechtěné dědictví s Jakubem Ročkem na Špilberku

 • výstavou provede umělec Jakub Roček a kurátorka Šárka Svobodová

2. 6. v 19.00  Přednáška Postmoderna bez “postmoderny”

 • přednáška teoretičky architektury Jany Pavlové v kulturním prostoru PRAHA, Husova 18, Brno

21. 6. v 16.30 Komentovaná prohlídka výstavy Nechtěné dědictví na hradě Špilberku

 • s fotografem Zděnkem Porcalem ze Studia Flusser a kurátorkou výstavy Šárkovu Svobodovou

28. 6. v 17.00 Brněnský architektonický manuál pořádá prohlídku výstavy Nechtění dědictví na Špilberku

 • výstavou provedou její autoři Šárka Svobodová a Jaroslav Sedlák

 

V případě vašeho zájmu o prohlídku s výkladem pro větší skupinu prosím kontaktujte kurátorku výstavy Šárku Svobodovou: forum4am@gmail.com. Pro skupinu deseti a více návštěvníků vychází vstupné na osobu na 50 Kč.

Otevírací doba a vstupné

úterý – neděle 10.00–18.00 hodin

Plné vstupné                                                                     60,- Kč
Snížené vstupné                                                               40,- Kč
Rodinné vstupné                                                            140,- Kč
Skupiny (od 10 osob)                                                      50,- Kč
Organizovaná školní výprava                                         30,- Kč
Mateřská škola                                                                20,- Kč
Děti od 2 – 6 let                                                               10,- Kč
Lektorský program                                                          50,- Kč

loga dvorak

 

Top