csČeština
Navigation
Načítám Akce
 • 10. dubna 2014

  -

  25. května 2014

 • 10:00

  -

  18:00

Malíř a grafik Josef Odráška je svou tvorbou pevně zakotven na severní Moravě, potažmo na Ostravsku, ale jeho dílo je významné v kontextu celé České republiky. Za praktickou průpravu vděčí svým učitelům na Střední umělecko průmyslové škole v Uherském Hradišti, kde studoval u profesorů Jana Blažka, Josefa Berana, Karla Hofmana, Jiřího Jašky a Jana Hanáčka. Po studiich zůstal věrný svému oboru a pracoval jako propagační grafik v reklamě, vytvářel věděcké a popularizační ilustrace.

Do výtvarného života výrazně promluvil v sedmdesátých letech účastí v řadě kolektivních výstav, kde představil svá díla v oboru užité grafiky.

Postupně se však Odráška osvobozoval od účelové povahy tvorby a hledal svou vlastní cestu k osobité umělecké výpovědi, nejprve v oblasti volné grafiky a poté i v oblasti malby, která začala později v jeho díle dominovat. Inspiraci nacházel v sociálních a civilizačních tématech typických pro ostravské prostředí. V jeho obrazech najdeme motivy stavenišť, průmyslových provozů, městských periférií či jiných, člověkem opuštěných zákoutí. Odráška přitom tyto „nefotogenické“ reálie neuhlazuje, představuje realitu v její skromnosti, nehledá obsahy či symboly jiného světa. Takto laděnými díly zaujal laickou i odbornou veřejnost již v polovině let osmdesátých, byť malými autorskými výstavami. Náležitě představit mohl své dílo teprve po roce 1989, především tu část, kde využíval monumentální formy. Na krajském Salónu severní Moravy, uspořádaném v Domě umění v Ostravě v roce 1992, byl za kolekci takových rozměrných obrazů také oceněn.

Již dříve, na konci osmdesátých let, se v jeho tematickém rejstříku začaly objevovat abstraktní přírodní scenérie připomínající spletitost větvoví stromů, které se postupem času vyvinuly až v autonomní vesmíry, podobné automatickým kresbám pozdních surrealistů. Svou osobitou podobu a kompozici získaly po roce 1991, kdy se Odráška podrobil vážné operaci a zažil pooperační kóma. Tato zkušenost mu přinesla nové optické vjemy, které se přenesly i do tvorby. Ve stejně době vytvářel i expresívní, syrové až surové rustikální grafické listy, jimiž se vyjadřoval k ničení tvořivé podstaty člověka, ničení individuality, potažmo k pošlapávání lidských práv a demokracie.

Odráškova rozsáhla pedagogická praxe brání autorovi v odtržení od publika, jeho metodou není monolog, jímž by se ujišťoval o své neomylnosti, ale harmonie v dialogu.

Jeho tvorba je poznamenána neustálým hledáním, zkouší nové techniky a technologie, v poslední době třeba paint brush, fotoplátno, velkoformátové tisky. V jeho díle lze najít vlivy několika uměleckých směrů či proudů, od recionálních tendencí (představovaných dílem př. Zdeňka Sýkory a Milana Grygara) až po americký fotorealismus a postmoderní konceptuální vlivy. Od komorních grafik se v průběhu let přenesl až k abstraktní tvorbě a od ní až k novějším médiím (objekt, instalace). Na výstavě v ostravském Domě umění v roce 2002 se mezi obrazy, velkoformátovými kolážemi i kašírovanými objekty například objevila i instalace – „Křeslo pro hosta“, satira virtuálního světa, klamného a uměle vytvořeného mediálního obrazu našeho života se všemi jeho neskutečnými atributy.

Instalace výstavy:

instal Odráška 006 instal Odráška 008 instal Odráška 011 instal Odráška 015

Vernisáž:

vernis Odráška 022 vernis Odráška 021 vernis Odráška 018 vernis Odráška 015

Interaktivní program pro školy a zájmové skupiny na objednání

Barbora Svátková, tel.: 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

Za lektorský program pro školní a zájmové skupiny se platí 50 Kč na osobu.

Vstupné

Výstava je otevřena od ÚTERÝ do NEDĚLE vždy od 10 do 18 hodin

Plné vstupné                                                                                                                                                                                        60,- Kč

Snížené vstupné                                                                                                                                               40,- Kč

(děti od 2 do 15 let, studenti, senioři nad 60 let, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, novináři, průvodci)

Rodinné vstupné                                                                                                                                            140,- Kč

Skupiny (od 10 osob)                                                                                                                                      50,- Kč

Organizovaná školní výprava                                                                                                                     30,- Kč

Mateřská škola                                                                                                                                                 20,- Kč

Děti od 2 do 6ti let                                                                                                                                           10,- Kč

 

images                  proglas                    1-SNIP-logo-prednostni (2) 

Top