csČeština
Navigation
Načítám Akce
 • 20. května 2022

  -

  31. prosince 2022

 • 9:00

  -

  17:00

 • Severní křídlo

Silvio Pellico patří mezi významné osobnosti, co se pohybovaly v prostorách hradu Špilberku, tedy sídle Muzea města Brna. Naše instituce si je vědoma síly odkazu tohoto italského spisovatele, učitele, novináře, ale především karbonáře, tedy člena tajného revolučního spolku, který v 19. století v Itálii bojoval za nezávislost a svobodu země. Proto už více jak 100 let muzeum uchovává odkaz jak Silvia Pellica, tak i ostatních karbonářů. Tento rok tomu bylo 200 let, kdy byl Pellico zproštěn trestu oběšením a odsouzen na 15 let těžkého žaláře na hradě Špilberku. Zde byl vězněn od 18. dubna 1822 do 1. srpna 1830, neboť mu byl trest ještě zkrácen.

Při příležitosti dvoustého výročí příjezdu Pellica do špilberské žaláře, Muzeum města Brna zrealizovalo intervenci do expozice Žalář národů. V rámci intervence ve stálé expozici se snažíme, co nejpoutavěji přiblížit život Silvia Pellica, ale i osudy jiných karbonářů vězněných na Špilberku, jako byl například hudební skladatel Pietro Maroncelli.

Během uvedení této intervence do expozice byla jako malé překvapení slavnostně odhalena pamětní bronzová deska s plastickým nápisem, rámovaná bílým mramorem, připomínající italskou národní pouť do Brna a na Špilberk roku 1922.

Původně (ve 20. letech 20. století) byla umístěna v expozici Muzea italských vlastenců na Špilberku. Po skončení druhé světové války byla sňata a stala se součástí sbírek Muzea města Brna. Zrestaurována a znovu instalována byla zaměstnanci Muzea města Brna v letošním roce, aby se stala součástí intervence.

Slavnostního aktu se zúčastnila primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková i italský velvyslanec J. E. Mauro Marsili.

Italsky na desce stojí:

Nel primo centenario, nel maggio //
del 1922, 500 Italiani dalle isole, dai //
due mari, dalle Alpi al Brennero, da //
Roma eterna, dalle citá e dalle //
ville recarono esultanti ai martiri //
dello Spielberg la celebrazione //
della vittoria, che da essi ebbe //
principio nell´ era trionfale del //
risorgimento Italiano // Boselli //

Český překlad zní:

Při 100. výročí, v květnu 1922, 500 Italů z ostrovů, ode dvou moří, z Alp až k Brenneru, z věčného Říma, z měst a vesnic přináší radostně špilberským mučedníkům oslavu vítězství, jež oni započali ve vítězoslavném období znovuzrození Itálie.

Top